Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usdaWASDE január 2018: Finálny odhad úrody jarín v USA

/AGROBIZNIS/
Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) zverejnilo januárový report Odhadu svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách (WASDE), v ktorom spravidla ponúka už finálny odhad produkcie kukurice a sóje v USA.

Pšenica:
Svetovú produkciu pšenice v sezóne 2017/18 ministerstvo navýšilo na rekordných 757 mil. ton, po tom, čo zvýšilo finálny odhad vlaňajšej produkcie Ruska o 2 mil. ton na 85 mil. ton. Okrem toho bol zvýšený odhad produkcie Pakistanu medzimesačne o 0,8 mil. ton na 26,5 mil. ton. Produkciu EÚ USDA znížilo medzimesačne o 0,9 mil. ton na 151,6 mil. ton. Napriek nárastu dohadu celkovej globálnej produkcie odhadované svetové zásoby pšenice na konci ročníka medzimesačne klesli o 0,4 mil. ton na 268 mil. ton z titulu nárastu očakávanej spotreby komodity.
Kukurica:
USDA v januárovom reporte odhadlo finálnu úrodu kukurice v USA na 371 mil. ton, čo je o 0,7 mil. ton viac ako sa očakávalo pred mesiacom. USDA síce znížilo očakávanú zberovú plochu kukurice o 0,4 mil. akrov na 82,7 mil. akrov, no súčasne navýšilo priemerný očakávaný výnos kukurice na nový rekord 176,6 bušelov za aker (bpa), teda na 11,08 t/ha. Pri ponechaní odhadu exportov a miernych úpravách v rámci domácej spotreby krajiny došlo k navýšeniu odhadu koncoročníkových zásob o 1 mil. ton na 62,9 mil. ton. Svetovú produkciu kukurice USDA odhaduje na 1044,6 mil. ton, čo je v súlade o minulomesačným odhadom. Svetové zásoby na konci ročníka sa očakávajú na 206,6 mil. ton, o 2,5 mil. ton vyššie ako pred mesiacom. Produkciu EÚ ako i Ukrajiny ministerstvo medzimesačne nemenilo, keď sa očakáva produkcia 60,1 mil. ton v EÚ a 25 mil. ton na Ukrajine. Rovnako tak sa nemenil ani odhad produkcie Brazílie (95 mil. ton) a Argentíny (42 mil. ton).
Olejniny:
Svetová produkcia olejnín v sezóne 2017/18 sa očakáva vo výške 580,1 mil. ton, čo je o 0,5 mil. ton viac ako pred mesiacom. Ministerstvo mierne navýšilo produkciu repky vo svete (o 0,2 mil. ton na 73,1 mil. ton) a slnečnice (medzimesačný nárast o 0,1 mil. ton na 45,8 mil. ton). Produkcia sóje vo svete má dosiahnuť 348,6 mil. ton, čo je o 0,1 mil. ton viac ako sa odhadovalo pred mesiacom. USDA pritom robilo zmeny v rámci odhadov hlavných pestovateľov sóje. V prípade sóje kvantifikovalo finálnu produkciu USA na 119,5 mil. ton, čo je o 0,9 mil. ton menej ako pred mesiacom. Dôvodom bola revízia odhadu priemerného výnosu zo 49,5 bpa na 49,1 bpa (3,3 t/ha). Kvôli suchu v Argentíne došlo k medzimesačnému poklesu odhadu produkcie o 1 mil. ton na 56 mil. ton. Na druhej strane ale USDA zvýšilo odhad produkcie pre Brazíliu a to o 2 mil. ton na 110 mil. ton. Produkcia sóje v EÚ bola upravená marginálne nahor na 2,5 mil. ton. Svetové zásoby sóje na konci ročníka majú dosiahnuť úroveň 98,57 mil. ton, čo je o 0,3 mil. ton viac ako pred mesiacom. Odhad koncoročníkových zásob v USA bol napriek redukcii odhadu produkcie zvýšený medzimesačne o 0,6 mil. ton na 12,8 mil. ton. Dôvodom bolo zníženie odhadu exportov sóje z USA (kvôli silnému tempu exportov z Brazílie) o 1,8 mil. ton na 58,8 mil. ton.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin