Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

mastal-HDPRV 2018: Skromné obdobie na výzvy bude pokračovať

Tesný rozpočet na neprojektové opatrenia

Keďže MPRV SR sa do prvého augusta 2017 nerozhodla ukončiť presun časti finančných zdrojov medzi piliermi, t.j. v prípade SR presun z PRV do rozpočtu priamych platieb,

riziká spojené s nižším rozpočtom na neprojektové opatrenia PRV v porovnaní s minulým programovacím obdobím ostávajú v platnosti. To sa dotkne hlavne väčších opatrení. Napríklad opatrenie Ekologické poľnohospodárstvo si kvôli v rámci súčasného programovacieho obdobia bude môcť v roku 2018 „užiť“ podporu v plnej sume so značnou pravdepodobnosťou naposledy.

Rok 2018 by mal priniesť i dlhšie avizované zmeny na pri ANC platbách. Pre túto platbu totiž vstúpi do platnosti nová rajonizácia znevýhodnených oblastí, čo prinesie pre niektorých doterajších poberateľov postupnú redukciu výšky kompenzácie v priebehu nasledujúcich troch rokov až na 0 EUR/ha. Platba ANC bude postupne klesať na 80 % z pôvodnej výšky v roku 2018, 50 % v roku 2019 a rozlúči sa 20 % výškou v roku 2020. Taktiež žiadatelia o ANC platby, ktorí obhospodarujú viac ako 450 ha, sa budú podobne ako v ostatných rokoch, i v roku 2018 musieť zmieriť s jej degresivitou. Toto krátenie berie žiadateľom každoročne z pôvodného nároku na platbu kumulatívne 5,8 mil. EUR, resp. 8 % z ročného plánovaného rozpočtu vyčleneného na ANC platby. Tieto peniaze však ostanú v rozpočte PRV a môžu byť využité inak – možno i na platby v opatrení ekologického poľnohospodárstva.

Životné podmienky zvierat bez zmeny

Opatrenie Dobré životné podmienky zvierat v súčasnosti patrí k významným pilierom podpory ťažko skúšanej živočíšnej výroby. Touto formou je podporených okolo 90000 dobytčích jednotiek dojníc, ošípaných a hydiny, pričom každoročná alokácia na toto opatrenie sa hýbe v okolí 11 mil. EUR s tendenciou medziročného mierneho rastu. Predpokladáme, že podobná finančná alokácia na opatrenie bude k dispozícii i v roku 2018, pričom v opatrení je stále slušná finančná rezerva i do ďalších rokov.

Summa summarum, rok 2018 prinesie pokračovanie vyhodnocovania a administrácie výziev programu PRV, pričom nových výziev bude, podobne ako v roku 2017, len málo. Aj tie sa budú koncentrovať viac na samotný vidiek, lesníctvo, prípadne na malé projekty. V talóne pre rok 2018 má PPA i dôležitú výzvu na investície do závlah, ktorá už dlhšiu dobu ostáva v hľadáčiku väčších agrofariem so špeciálnou rastlinnou výrobou, pričom jej ale predchádza ešte množstvo rokovaní o národných stratégiách o povodiach dotknutých riek SR.

Celý článok nájdete v ročenke AGROBIZNIS 2018.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin