vub_092018

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

lg_konferencia2018

poda-kukuricaNáhradní užívatelia pozemkov majú poslednú možnosť udržať si ich

Mgr. Zuzana Peiger Ačjaková, MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) upozorňuje vlastníkov, ktorým boli v minulosti pridelené pozemky do náhradného užívania, na blížiacu sa zákonnú lehotu. Ak ju nedodržia, zanikne im právo využívať zverené pozemky.

„Chceme upozorniť všetkých občanov Slovenska, ktorým boli v minulosti pridelené pozemky do náhradného užívania na blížiace sa zákonné lehoty. Ak spĺňajú zákonom stanovené kritériá a majú záujem náhradné pozemky užívať aj do budúcnosti, musia podať najneskôr do 28. februára 2018 na príslušný okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku. Ak tak neurobia, stratia možnosť tieto poľnohospodárske pozemky využívať, nakoľko 31. decembra 2018 stratia platnosť všetky rozhodnutia, ktorými im pozemky do náhradného užívania boli v minulosti vyčlenené,“ uviedla Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

Náhradné pozemky boli v 90-tych rokoch pridelené viac ako 100 000 občanom. V rokoch 1991 až 2007 bolo vyčlenených viac ako 318 000 pozemkov o celkovej výmere 341 000 ha. Viac ako polovica zo všetkých vyčlenených náhradných pozemkov bola v okresoch Levice, Dunajská Streda, Trebišov, Galanta, Komárno a Rimavská Sobota.

V návrhu musí podávajúci uviesť názov katastrálneho územia, doterajšie rozhodnutie, ktorým mu bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania a označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku. Prílohou návrhu má byť zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu a čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na tieto pozemky. Ak návrh podáva v mene vlastníka nájomca náhradného pozemku, prílohou je aj nájomná zmluva na náhradný pozemok. „Návrh musí spĺňať päť podmienok. Navrhovateľ je tou osobou, ktorej bol predmetný náhradný pozemok v minulosti vyčlenený, nie jeho dedič či iný právny nástupca. Doterajšie rozhodnutie podľa § 15 zákona 330/1991 k predmetnému náhradnému pozemku musí byť doteraz platné. Navrhovateľ vlastní v katastrálnom území dostatočnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, na ktorú nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu. Náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne. Náhradný pozemok je identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom,“ vysvetlil Andrej Vašek, riaditeľ pozemkového odboru MPRV SR.

Návrh podáva žiadateľ na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu, ktorý

bude skúmať splnenie všetkých týchto podmienok. Ak budú všetky splnené, vydá rozhodnutie, že k doterajšiemu náhradnému pozemku vzniká podnájomný vzťah a vlastník môže pokračovať v jeho užívaní. Ak čo len jedna z podmienok zákona splnená nebude, okresný úrad vydá rozhodnutie, že nevzniká podnájomný vzťah. Bližšie informácie poskytnú žiadateľom pracovníci týchto odborov na jednotlivých okresných úradoch.

Prehľad vyčlenených pôvodných a náhradných pozemkov v rokoch 1991 – 2007 podľa krajov:

 

Pôvodné pozemky

Náhradné pozemky

Kraj

Počet parciel

Výmera v ha

Počet parciel

Výmera v ha

Kraj BA

3 955

1 406

3 235

3 363

Kraj TT

4 725

15 007

42 740

60 811

Kraj TN

2 521

1 267

17 119

8 152

Kraj NR

2 353

7 608

56 018

96 595

Kraj ZA

31 259

9 422

34 309

9 430

Kraj BB

6 024

5 919

34 380

49 684

Kraj PO

19 720

7 165

26 427

15 890

Kraj KE

5 365

5 084

27 364

44 442

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

ucb_300x300

banner-lemken-rubin10

zetor_hsx2018_300x300

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin