banner-fliegl

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

euroEuroposlanci odobrili zjednodušenie poľnohospodárskej politiky EÚ

TASR

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili nariadenie, ktoré zjednoduší poľnohospodársku politiku EÚ, posilní farmárov vo vzťahu k supermarketom a umožní im efektívnejšie čeliť krízam a výrobným rizikám.

Nové pravidlá umožnia poľnohospodárom združeným v organizáciách výrobcov spoločne plánovať výrobu a rokovať o zmluvách na dodanie jednotlivých poľnohospodárskych produktov bez toho, aby porušili pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Kolektívne vyjednávania o dodávkach boli dosiaľ povolené len v niektorých sektoroch - týkali sa napríklad mliečnych farmárov, pestovateľov olív, chovateľov hovädzieho dobytka či producentov obilnín.

Pozmenené nariadenie posilňuje tiež nástroje, ktorými sa poľnohospodári môžu chrániť pred trhovými výkyvmi a výrobnými rizikami, akými sú nepriaznivé poveternostné podmienky, škodcovia či choroby postihujúce hospodárske zvieratá: opatrenia na stabilizáciu príjmov budú lepšie prispôsobené potrebám poľnohospodárov a kompenzácie z poistenia úrody, zvierat a rastlín a zo vzájomných fondov, na ktorých sa spolupodieľajú farmári, budú navýšené a zároveň sa stanú dostupnejšími aj pri nižších stratách na úrode, produkcii či príjme.
Upraví sa aj proces prijímania mimoriadnych opatrení EÚ na podporu farmárov tak, aby Európska komisia mohla zareagovať na poľnohospodárske krízy rýchlejšie.
Podľa návrhu europoslancov členské štáty Únie získajú viac flexibility pri definovaní takzvaných aktívnych poľnohospodárov (oprávnených čerpať priame poľnohospodárske platby). Nové pravidlá im umožnia navýšiť dodatočnú podporu pre mladých poľnohospodárov - z 25 % na 50 % ich základnej poľnohospodárskej platby na prvých 25 - 90 hektárov. Cieľom je zatraktívniť prácu v poľnohospodárstve pre mladých ľudí a napomôcť generačnej výmene v rýchlo starnúcom sektore./TASR/

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_repka_2018

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin