vub_092018

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

lg_konferencia2018

agro-moneyRozpočet: Kapitola MPRV má na rok 2018 rozpočtované zdroje 1,10 mld. eur

/TASR/

Kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR má na rok 2018

rozpočtované zdroje vo výške 1,10 miliardy eur, v tom rozpočtové prostriedky kapitoly predstavujú sumu 85,4 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý v stredu (13.12.) schválil parlament.
Výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu tvoria sumu 1,02 miliardy eur. Osobné výdavky sa rozpočtujú v sume 42,5 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2017 predstavuje zvýšenie o 3,51 milióna eur, teda o 9,02 %. Uvedenú zmenu ovplyvnila valorizácia miezd z roku 2017.
Výdavky na tovary a služby predstavujú sumu 27,6 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 sa znižujú o 7,14 milióna eur, teda o 20,6 %. Uvedený vývoj ovplyvnilo nepremietnuté jednorazové zvýšenie výdavkov na tovary a služby z roku 2017. Výdavky na bežné transfery sa rozpočtujú v sume 13,9 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 predstavuje zníženie o 3,98 milióna eur, teda o 22,3 %.
Objem kapitálových výdavkov predstavuje sumu 1,50 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 predstavuje zníženie o 15,3 milióna eur, teda o 91 %. Uvedenú medziročnú zmenu ovplyvnilo nepremietnuté jednorazové zvýšenie kapitálových výdavkov z roku 2017.
Priame platby predstavujú dotácie na zachovanie poľnohospodárskej produkcie podľa vopred stanovených výrobných kvót. Stabilizujú príjmy farmárov, zlepšujú konkurenčnú pozíciu farmárov, zabraňujú negatívnemu vplyvu cezhraničnej dotačnej konkurencie z okolitých krajín, rozvíjajú odvetvia tvoriace pridanú hodnotu na území SR a revitalizujú živočíšnu výrobu.
Celkové výdavky na inštitucionálnu podporu pôdohospodárstva sú určené na zabezpečenie plnenia úloh rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu, riadenie programov regionálneho rozvoja a na ďalšie výdavky, ako sú napr. pozemkové úpravy, vyhotovenie lesných hospodárskych plánov, eradikácia chorôb, štatistický informačný systém, špecifické činnosti v lesnom hospodárstve, potravinový dozor a iné úlohy rezortu.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

ucb_300x300

banner-lemken-rubin10

zetor_hsx2018_300x300

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin