Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

juraj-kozuch-TRENDTrend Business Afternoon: Možnosti zefektívňovania práce PPA

AGROBIZNIS

Počas tohtoročného podujatia Trend Business Afternoon, ktorého patrónom bola VÚB banka hovoril generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraj Kožuch o možnostiach zefektívňovania práce agentúry ako i zníženia byrokracie v rámci platných pracovných postupov. PPA sa po roku 2015, v ktorom bolo zverejnených neúmerne veľké množstvo výziev v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV), dostala do časovej tiesne pri ich administrovaní. „Po zistení o predražení niektorých projektových zámerov, resp. nákladových položiek sme po konzultácií s Európskou komisiou pristúpili ku kontrole 100 % žiadostí projektových opatrení priamo na mieste. Tiež bolo potrebné v roku 2016 zaviesť kontrolu in situ, teda tichej návštevy na farme, to boli všetko faktory, ktoré spomalili priebeh vyhodnocovania žiadostí“, skonštatoval J. Kožuch.

Agentúra súčasne prešla v relatívne krátkej dobe 17 auditmi. Generálny riaditeľ poukázal i na nepozornosť niektorých žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP), ktorá ich stála vyradenie z nároku o NFP. Jednou z najprehliadanejších povinností zo strany žiadateľov bola povinná registrácia do Registra partnerov verejného sektora. Pristavil sa i k aktuálnej situácii s vyhodnocovaním žiadostí v rámci projektových opatrení. „Zo 6567 projektov máme už takmer 2000 zmlúv za približne 600 mil. EUR“, informoval J. Kožuch. PPA tento rok pritom pristúpila k vyplácaniu preddavkov na priame platby ku zvieratám, čo taktiež pomohlo „finančne našponovanej“ živočíšnej výrobe.

Na margo tohtoročného spomaleného vyplácania vlaňajších platieb skonštatoval, že na základe najnovších dát z Diaľkového prieskumu Zeme veľa žiadateľov nemá v poriadku veci okolo presnej lokalizácie hraníc svojich obhospodarovaných parciel, no súčasne podotkol, že nový systém GSAA považuje za nástroj, ktorý by tento problém mohol efektívne riešiť. Za prioritu PPA označil dobudovanie digitalizovaného systému, ktorý prispeje k zefektívneniu komunikácie agentúry so žiadateľmi.

Viac informácií z podujatia nájdete v AGROMAGAZÍNe 12/2017 na s. 14 až 16.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov