vub_092018

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

lg_konferencia2018

ministerka-matecnaMatečná: Podporením MAS vytvoríme v najmenej rozvinutých regiónoch stovky nových pracovných miest

Mgr. Zuzana Peiger Ačjaková, MPRV SR

Rozvoj a zlepšenie podmienok života na vidieku patrí medzi dlhodobé priority Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). 

 

Agrorezort už vyhodnotil aj výzvu na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny, 87 úspešných stratégií podporí takmer 150 miliónmi eur. Najmenej rozvinutým regiónom poskytne veľkú príležitosť na tvorbu stoviek nových pracovných miest.

„Rozvoj a zlepšenie podmienok života na vidieku je pre nás zásadný. Prostredníctvom alokovaných financií udeleným miestnym akčným skupinám podporíme v najmenej rozvinutých regiónoch tvorbu nových  pracovných miest. Vzniknú možnosti podpory aj pre začínajúcich poľnohospodárov, malé poľnohospodárske podniky a spracovateľov poľnohospodárskych produktov v poľnohospodárstve, potravinárstve i lesníctve,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Agrorezort vyhlásil výzvu na udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny na jar tohto roku. Pôdohospodárska platobná agentúra prijala 121 žiadostí, podmienky poskytnutia príspevku splnilo 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré si rozdelia spolu 138 miliónov eur. Územie schválených miestnych akčných skupín pokrýva 30 000 km², čo je takmer 60 % územia SR. Z 15 najmenej rozvinutých okresov Slovenska pokrýva územie schválených miestnych akčných skupín až 13. Projekty sa budú v rámci stratégie miestneho rozvoja realizovať celkovo v 1 744 obciach SR a pozitívne sa dotknú 2,3 milióna obyvateľov. Vďaka cielenej podpore do podnikateľských aktivít v rámci Programu rozvoja vidieka alebo Integrovaného regionálneho operačného programu MPRV SR predpokladá vytvorenie 2 000 pracovných miest. Najviac schválených stratégií bolo v Prešovskom kraji (18), Košickom (16) a najmenej v najrozvinutejšom regióne – Bratislavskom kraji (2). Schválené MAS plánujú podľa indikatívneho harmonogramu výziev vyhlásiť približne 600 výziev počas 4 až 5 rokov implementácie stratégií miestneho rozvoja.

MPRV SR nastavilo pre uchádzačov transparentné a objektívne kritériá, na základe ktorých bola posúdená kvalita stratégie. Výška finančnej alokácie pre jednotlivé stratégie závisela od štatistických ukazovateľov, tým hlavným bola miera nezamestnanosti v okrese. Medzi ďalšie ukazovatele patrila rozloha územia, počet obcí tvoriacich verejno-súkromné partnerstvo a počet obyvateľov v jeho území. Fungovanie MAS bude dôsledne monitorované. Ak svoju predloženú stratégiu nebude MAS napĺňať, financie jej môžu byť  odobraté. Na druhej strane, ak bude MAS plniť výkonnostné míľniky, môže získať dodatočné finančné prostriedky. Žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja a udelenie štatútu MAS mohli verejno-súkromné partnerstvá podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre v máji a júni tohto roka.

Získaniu štatútu MAS predchádza vytvorenie verejno-súkromného partnerstva – obce, súkromného sektora (miestni podnikatelia) a občianskeho sektora ( neziskové organizácie, občianske združenia). Tie si museli vypracovať analýzy územia, na ktorom operujú, z ktorých im vyplynuli potreby rozvoja. Na týchto základoch si stanovia potreby a ich hierarchiu a vytvoria stratégiu územia (5-ročné plány). Môže ísť o rôzne opatrenia od podpory mikropodnikov na rozbeh ich činnosti až po renovácie historických budov. Cieľom výzvy MAS je zvýšenie kvality života v danom území a posilnenie ekonomiky v regióne takzvaným prístupom zdola-nahor - samotné územia si zadefinujú, čo im najviac pomôže.

 

Najmenej rozvinuté okresy SR

Okres

Počet obcí v okrese

Počet obcí v v okrese pokrytých MAS

Pokrytie NRO* v %

Kraj

Bardejov 

86

40

46,51% 

PO

Gelnica 

20

18

90,00% 

KE

Kežmarok 

41

36

87,80% 

PO

Lučenec 

57

0

0,00% 

BB

Medzilaborce 

23

23

100,00% 

PO

Poltár 

22

18

81,82% 

BB

Revúca 

42

36

85,71% 

BB

Rimavská Sobota 

107

54

50,47% 

BB

Rožňava 

62

33

53,23% 

KE

Sabinov 

43

39

90,70% 

PO

Sobrance 

47

0

0,00% 

KE

Svidník 

68

68

100,00% 

PO

Trebišov 

82

59

71,95% 

KE

Veľký Krtíš 

71

45

63,38% 

BB

Vranov nad Topľou 

68

28

41,18%

KE

SR spolu:

839

497

59,24%

*Najmenej rozvinutý okres


Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

ucb_300x300

banner-lemken-rubin10

zetor_hsx2018_300x300

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin