Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Inovácie v agrosektore budú viac zamerané na farmára

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Agri Innovation Summit 2017- najväčšia európska udalosť v oblasti inovácií v poľnohospodárstve a potravinárstve sa konala v termíne od 11. do 12. októbra

v portugalskom meste Oeiras patriacom do lisabonskej metropolitnej oblasti. Medzi hlavných rečníkov podujatia patrili európsky komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan, európsky komisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas a portugalský minister poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka Luís Capoulas Santos. Organizácia prvého samitu tohto druhu v rámci EÚ zameraného na inovácie v poľnohospodárstve bola spoločnou iniciatívou portugalského konzorcia, portugalskej vlády, siete EIP-AGRI a Európskej siete pre rozvoj vidieka. Na podujatí sa zhromaždilo viac ako 500 predstaviteľov z radov poľnohospodárov, vidieckych podnikov, začínajúcich podnikov, riadiacich orgánov z PRV, národných vidieckych sietí, výskumných pracovníkov, poradcov a mimovládnych organizácií z celej EÚ.

 

Inovácie zo Slovenska - EkonMOD milk

V rámci bilaterálnych stretnutí, ktoré boli na programe počas druhého dňa samitu bolo prezentované pracovisko NPPC a práca na aplikácii EkonMOD milk s cieľom zintenzívniť spoluprácu a prenos najnovších vedeckých poznatkov do farmárskej praxe. Myšlienka podpory presunu dôrazu od generovania poznatkov k implementácií a sieťovaniu existujúcich zdrojov a tvorba kapacít na ich absorbovanie konečnými užívateľmi aplikácií bola v súlade aj s prezentovanými ambíciami budúcich podporných politík ako aj názormi významných predstaviteľov agrosektora. Záujem o odvedenú prácu na aplikácií prejavili zástupcovia výskumných inštitúcií z Portugalska a Belgicka, a taktiež vývojárske spoločnosti z Brazílie a Španielska. Tieto stretnutia boli sprostredkované a koordinované portugalskými organizátormi a organizačným tímom siete EIP-AGRI.

V rámci neformálnych stretnutí počas oboch dní samitu paralelne prebiehali podnetné rozhovory s predstaviteľmi farmárov z Rakúska, zástupcami vedeckých inštitúcií z Holandska, Rumunska, Maďarska či poradenskými firmami z Nemecka, Švédska a Anglicka. Témami rozhovorom boli najmä námety na spoločnú účasť v projektoch, participácia na vývoji aplikácie, či organizovanie výmenných interaktívnych workshopov.

Foto: Subgroup on Innovation, 9th meeting, 13 October 2017" - Copyright European Commission.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin