banner

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub_092018

Syndróm oneskoreného pučania vinohradu

Symptómy oneskoreného pučania vinohradu (Restricted Spring Growth - RSG) sa prejavujú nasledovne:

-poruchy pučania vinohradu (Vinohrad je oneskorený a nerovnomerne pučí. Pučanie vinohradu môže byť oneskorené o 1 až 4 týždne.)

-zlý rast letorastov (Letorasty rastú nerovnomerné a nevyrovnané, môžu zaostávať v raste.)

-oneskorený rast listov alebo strapcov hrozna.

Symptómy sa môžu prejavovať náhodne, pretrvávať iba počas jari alebo mať do konca sezóny minimálny význam. V nasledujúcej sezóne sa nemusia vo vinohrade ani vyskytnúť a vinič môže byť uzdravený. Symptómy sa môžu meniť medzi vinohradmi aj podľa ročníka, odrody alebo faktorov, ktoré ho môžu ovplyvňovať. Vznik syndrómu RSG môže byť spôsobený jedným alebo viacerými faktormi. Môžu ho vyvolávať zmeny, ku ktorým dochádza v environmentálnych podmienkach, napr. vo zvyšovaní teplôt vzduchu alebo v rozdelení atmosférických zrážok. Zmeny klimatických podmienok vedú k zmenám dormancie vinohradov. Tá sa stáva kratšou a neúplnou. Zmeny v klimatických podmienkach sa prejavujú zase v tom, že priemerné teploty vzduchu sú vyššie a rozdelenie atmosférických zrážok sa mení. Nedostatok vlhkosti pôdy ovplyvňuje úroveň metabolických funkcií a rast výhonkov.

Viac informácií k tejto problematike nájdete v časopise Sady a Vinice, číslo 4/2017.

Eva Nováková, Sady a Vinice

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

ucb_300x300

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin