lg_banner_a

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Holandsko výrazne znížilo počty kráv

Holandskí prvovýrobcovia mlieka sa postupne prispôsobujú fosfátovej smernici, ktorá v krajine vstúpila do platnosti v priebehu minulého roka.

 

Vyplýva to z listu štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva zodpovedného za poľnohospodárstvo Martijna van Dama adresovaného dolnej komore holandského parlamentu.

Podľa aktuálnych prepočtov holandského štatistického úradu (CBS) došlo sa prvý polrok 2017 k redukcii emisii fosfátov pochádzajúcich z mliekových fariem o 8,3 mil. kg. Týmto výsledkom sa podarilo prekonať cielené zníženie stanovené na 8,2 mil. kg. Cieľom krajiny je dodržať limit produkcie fosfátov do konca roka 2017, ktorý bol vyčíslený na celkových 172,9 mil. kg a zároveň sa vyhnúť prekročeniu udelenej kvóty ako tomu bolo v roku 2016. V opačnom prípade sankcie za porušenie smernice o nitrátoch zo strany Európskej komisie, no s prihliadnutím na špecifické výnimky pre konkrétne krajiny. Hlavným zdrojom zlepšenia výsledkov podľa van Dama bolo predovšetkým zredukovanie počtov dojníc v krajine. Celkové stavy dojníc sa znížili o 9 %, čo predstavuje redukciu až o 160 tis. kráv, pričom aktuálny počet dosahuje približne 1,6 mil. dojníc. Toto opatrenie umožnilo znížiť úroveň emisií fosfátov o 5,4 mil. kg. Ďalšie redukcie boli dosiahnuté prostredníctvom subvencií súvisiacich s prevádzkovými opatreniami ako aj znížením množstva fosforu v kŕmnych dávkach pre dojnice a ošípané. Štátny tajomník však v súvislosti s úspešnosťou dodržania smerníc zároveň podotkol, že v najbližšom období bude záležať do dopade zámeru viac ako 400 mliekových farmárov opätovne zvýšiť početné stavy dojníc vo svojich chovoch. Ďalším zdrojov obáv je aj predpoklad zvýšenie produkcie emisii fosfátov v iných odvetviach domáceho hospodárstva v priebehu druhej polovice roka 2017.

 

Zo zdrojov schweizerbauer preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

konferencia2018_300x90

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 160.75
repka EURONEXT/Matif EUR/t 352.00
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 154.75
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 165.00
pšenica KBB,SR EUR/t 130.50
kukurica KBB,SR EUR/t
135.00

najmanazer_300x90

euralis-2018-1

lemken-banner-vega

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin