banner-fliegl

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

WASDE júl 2017: Prekvapenia pri pšenici ako i pri kukurici

V uplynulom týždni Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo zverejnilo svoj pravidelný mesačný report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE). Júlový WASDE pritom priniesol niekoľko prekvapení a to hlavne pri pšenici a kukurici.

Pšenica: Svetová produkcia pšenice v sezóne 2017/18 sa odhaduje na 737,8 mil. ton, čo je len o 1,7 mil. ton menej ako ministerstvo odhadovalo pred mesiacom. Pre trhy táto správa bola prekvapením, keďže sa očakávala výraznejšia redukcia. USDA zredukovalo medzimesačne produkciu USA o 1,8 mil. ton na 47,9 mil. ton, produkciu Austrálie o 1,5 mil. ton na 23,5 mil. ton, produkciu Číny a Ukrajiny zhodne o 1 mil. ton na 130 mil. ton, resp. 24 mil. ton a produkciu EÚ o 0,8 mil. ton na 150 mil. ton. Výpadok zo strany týchto štátov má však byť suplovaný opäť silnou úrodou Ruska, ktorá má podľa USDA dosiahnuť 72 mil. ton, čo je o 3 mil. ton viac v porovnaní s odhadom spred mesiaca. Koncoročníkové zásoby pšenice sa odhadujú na 260,6 mil. ton, čo je len o 0,6 mil. ton menej ako znel odhad spred mesiaca. USDA totiž mierne upravilo nahor odhad koncoročníkových zásob pšenice vo svete pre nedávno skončenú sezónu 2016/17.

Kukurica: Ďalšie prekvapenie účastníci trhov okúsili pri kukurici. Svetová produkcia 2017/18 bola navýšená medzimesačne o 5 mil. ton na 1036,9 mil. ton. Dôvodom bol dominantne nárast odhadu produkcie pre USA na 362,1 mil. ton (plus 4,8 mil. ton) z titulu nárastu očakávaných pestovateľských výmer v krajine (ako potvrdil report o Osevných plochách v USA z 30.6.2017) a súčasne ponechaní odhadu hektárového výnosu na nezmenenej úrovni. Práve nezmenený druhý parameter (hektárový výnos)prekvapil účastníkov trhov, ktorí očakávali, že USDA bude z titulu zhoršujúcej sa kondície porastov redukovať aj výnos. Vďaka navýšeniu tohtoročnej produkcie ako aj navýšeniu odhadu koncoročníkových zásob kukurice (k 1.6. 2017 bolo v amerických skladoch viac kukurice ako sa pôvodne predpokladalo – Report o stave zásob) v USA v sezóne 2016/17 (ročník končí 31.8.2017) došlo k pomerne razantnému navýšeniu odhadu koncoročníkových zásob kukurice pre sezónu 2017/18 a to medzimesačne o 5,5 mil. ton na 59,1 mil. ton. Koncoročníkové svetové zásoby kukurice 2017/18 sa odhadujú na 200,8 mil. ton, čo znamená medzimesačný nárast o 6,5 mil. ton. Odhadovanú produkciu EÚ v nadchádzajúcej sezóne ministerstvo medzimesačne znížilo o 0,4 mil. ton na 61,6 mil. ton. Za zmienku ešte stojí, že USDA navýšila odhad tohtoročníkovej (2016/17) produkcie kukurice v Argentíne (aktuálne tu finišuje žatva) o 1 mil. ton na 41 mil. ton, čo (podobne ako pri kukurici v USA) viedlo k nárastu odhadu finálnych globálnych zásob 2016/17.

Olejniny a sója: Svetová produkcia olejnín v sezóne 2017/18 sa odhaduje na 573,9 mil. ton, čo je o 0,9 mil. ton viac ako sa očakávalo pred mesiacom. Dôvodom je mierny očakávaný nárast produkcie sóje v USA, tiež nárast produkcie slnečnice na Ukrajine, zatiaľ čo produkcia repky v Austrálii bola mierne korigovaná nadol.

Pre sezónu 2016/17 pri sóji USDA robilo len malé úpravy, pričom najvýznamnejšou bol pokles odhadu koncoročníkových zásob v USA medzimesačne o 1,1 mil. ton na 11,2 mil. ton. Táto korekcia vyplynula na základe nedávnych údajov z Reportu o stave zásob plodín v USA k 1.6.2017, ktorá potvrdila rýchlejší, než predpokladaný úbytok komodity. V sezóne 2017/18 (začína 1.9.2017) má globálna produkcia sóje dosiahnuť 345,1 mil. ton, čo je o 0,5 mil. ton viac ako sa odhadovalo pred mesiacom. USDA mierne navýšilo odhad očakávanej produkcie sóje v USA z titulu vyšších pestovateľských plôch (115,9 mil. ton, čo je o 0,1 mil. ton viac ako sa odhadovalo pred mesiacom). Koncoročníkové zásoby sóje v USA 2017/18 majú dosiahnuť 12,5 mil. ton, čo je medzimesačne o 1 mil. ton menej. Dôvodom je už spomínaná korekcia smerom nadol pri finálnych zásobách sezóny 2016/17 v krajine, pričom toto číslo je de facto aj údajom počiatočných zásob pre sezónu 2017/18. Produkcia sóje v EÚ v sezóne 2017/18 má dosiahnuť 2,45 mil. ton, čo je rovnaký odhad ako pred mesiacom. Koncoročníkové svetové zásoby sóje 2017/2018 sa odhadujú na 93,5 mil. ton (medzimesačne plus 1,3 mil. ton).

Ceny plodín zareagovali na report poklesom, v úvode tohto týždňa však už badať na trhu znovu prvky ich stabilizácie.

/AGROBIZNIS/

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_repka_2018

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin