konferencia-banner-up2

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub-2018_01

DPM 2017: Strategické zámery a systémové opatrenia MPRV SR v sektore mlieka

video-icon-red Video obsahuje zostrih z vystúpenia generálneho riaditeľa Sekcie poľnohospodárstva na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Štefana Rybu, PhD., počas Dňa prvovýrobcov mlieka.

Toto podujatie zorganizoval už po 13.-krát Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka. Podujatie sa uskutočnilo 10. októbra 2017 v kongresových priestoroch Hotela Kaskády v Sielnici.

Deň prvovýrobcov mlieka nájdete spracovaný v Téme mesiaca novembrového vydania Slovenského CHOVu na s.14-21

najmanazer_300x90

najnaj-d1
naj-ch1

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 163.25
repka EURONEXT/Matif EUR/t 346.25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 163.50
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 168.75
pšenica KBB,SR EUR/t 130.50
kukurica KBB,SR EUR/t
135.00

euralis-2018-1

lemken-banner-vega

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin