Meno a priezvisko:

Ulica, číslo:

PSČ, mesto:

Tel. číslo:

E-mail:

IČO:

DIČ:

Objednávam si:
AGROMAGAZÍN samostatne (ročné predplatné 12 čísel, 23 € vrátane DPH)
Prosím o jedno číslo AGROMAGAZÍNu na ukážku zadarmo

Časopisy je možné objednať si aj telefonicky na čísle 037 778 40 70 u p. Súkeníkovej.