logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

hlavn_spodok_originlNAJ stáda slovenského strakatého dobytka atakovali hranicu 10 000 kg mlieka

9 933 kg mlieka za laktáciu bol vlaňajší rekord, ktorý dosiahlo stádo v Žiarec PD Tvrdošín. V spoločnosti PORS Oslany malo 200 dojníc priemerné medziobdobie 358 dní. Skvelé.

 

Genomika sa udomácnila aj v populácii slovenského strakatého plemena. A vidieť to na výraznom náraste mliekovej úžitkovosti a zlepšení exteriéru. Hranicu 9 000 kg mlieka za normovanú laktáciu sa podarilo v roku 2020 presiahnuť v 6 stádach. Úžitkovosť nad 7 500 kg mlieka, ktorá je spodnou hranicou pre zaradenie do rebríčka NAJ, dosiahlo 45 chovov. O 10 viac ako v roku 2019.

Zo 45 chovov, zaradených v rebríčku najlepších a publikovaných v ročenke NAJ, ktorú dostali ako prílohu všetci predplatitelia časopisov Slovenský CHOV a Naše pole, malo 21 priemernú dĺžku medziobdobia pod 400 dní, čo je veľmi dobrý výsledok. Pri kombinovaných plemenách by sa táto hodnota mala čo najviac blížiť k číslu 365, keďže narodené teľatá sú cenným artiklom. 4 stáda z najlepších sa k tejto hodnote veľmi priblížili (PORS Oslany – 358, „Orava“ PPD Nižná – 369, SPD Veselé – 370 a RD Čereňany – 371).

Treťou hodnotenou vlastnosťou bola produkčná dlhovekosť, vyjadrená priemerným poradím laktácie v stáde. Tu existujú stále rezervy. Iba dva z najlepších chovov prekročili hranicu 3 laktácií (PD Smrečany – 3,08 a AD Dlhá nad Oravou – 3,02). Touto skutočnosťou trpí aj hodnota laktačnej úžitkovosti, keďže kombinované plemená dosahujú maximálnu laktáciu väčšinou po 4. otelení.

Najvyššiu hodnotu výsledného indexu – 1 959,4, dosiahlo stádo z Medzian (Agrofarma – K). Celoživotná produkcia tuku a bielkovín, korigovaná na 365 dňové medziobdobie bola v tomto chove vyššia, ako pri najlepšom holštajnskom (1 944,5 – PD Likavka) a stala sa tak spomedzi všetkých stád dojníc na Slovensku za rok 2020 najvyššou. Dojnice Petra Kijovského zaknihovali laktačnú úžitkovosť 9 902 kg mlieka, mali priemerné medziobdobie 389 dní a počet laktácií 2,88.

V tabuľke nižšie uvádzame 25 najlepších chovov slovenského strakatého dobytka. Všetkých 45 nájdete v publikovanej ročenke NAJ. Všetkým 45 chovateľom blahoželáme a veríme, že v roku 2021 sa i tomuto plemenu podarí v najlepších stádach prekonať desaťtisícovú hranicu. Úprimne sa tešíme na tento nový, očakávaný rekord.

 

Ján Huba

NPPC – VÚŽV Nitra


Tabuľka č.2: NAJ slovenský chov - údaje za chovy so slovenským strakatým plemenom.

NAJ_2021_SS

Zdroj: PS SR, š.p., Bratislava. Výsledný index redakcia Slovenský CHOV podľa vzorca: produkcia tuku a bielkovín v kg spolu x koeficient medziobdobia x priemerné poradie laktácie v chove, koeficient medziobdobie je je vypočítaný ako 365 : priemerná dĺžka medziobdobia v chove (z nezaokrúhlených čísiel). Mlieková úžitkovosť - min. 10000 kg za laktáciu. Počet laktácii viac ako 30. Skratky plemien: H - holštajnské, R - červené holštajnské, S - slovenské strakaté, MB- montbéliarde.

 

 

Najaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

hog_banner-300x300

dodávateľ pohonný hmôt pre agrosektor

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov