logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

dojnicePoľnohospodárstvo dopláca na emisie v iných sektoroch

Článok s týmto názvom publikoval nedávno portál euractiv.sk. V ňom zhrnul problematiku znižovania emisií v agro-potravinárskom sektore. Ten je pod silným tlakom vzhľadom na pomerne vysokú mieru produkcie metánu (len chov HZ produkuje 30 % celosvetových emisií metánu).

Z dvoch možností, ktoré by mali viesť k 30 % zníženiu emisií tohto plynu v časovom horizonte 10 rokov, si delegáti nedávnej klimatickej konferencie v škótskom Glasgowe vybrali obmedzenie emisií metánu počas produkcie potravín živočíšneho pôvodu. Ide najmä o využívanie inovatívnych technológií vo výžive prežúvavcov, znižujúce produkciu metánu pri enterickej fermentácii krmiva. Medzi predstaviteľmi 103 štátov, ktoré sa dohodli na tomto prístupe boli aj zástupcovia štátov zodpovedajúcich za 46 % emisií metánu (napr. USA, EÚ, Brazília, Kanada, Argentína a Nový Zéland). Naopak, k dohode sa nepripojili štáty, ktoré majú tiež vysoké emisie metánu (Čína, Austrália a Rusko). Výhrady k tomu, že sa nová stratégia nezameriava aj na zníženie spotreby mäsa a živočíšnych produktov vyjadrilo niekoľko environmentálnych organizácií. Okrem toho odporúčajú klásť väčší dôraz aj na zníženie miery plytvania potravinami, ktoré by mohlo podľa nich podstatne zvýšiť mieru redukcie emisií metánu.

Európska únia podniká kroky pre zníženie produkcie metánu už 25 rokov, keď začala so znižovaním emisií zo skládok. Aj v súčasnosti sa vedú medzi environmentalistami a Európskym parlamentom diskusie o konkretizácii cieľov redukcie emisií v súvislosti s prijatím tzv. Európskej zelenej dohody. Na druhej strane sú predstavitelia samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, ktorí chcú pre svojich členov viac slobody pri rozhodovaní o spôsobe redukcie emisií metánu. Využívanie moderných a často aj nákladných spôsobov eliminácie emisií metánu naráža na potrebu podpory týchto investícií zo strany EÚ a jej jednotlivých členských štátov. Predstavitelia slovenskej samosprávy skonštatovali, že poľnohospodári doplácajú na pomalé znižovanie emisií metánu v iných sektoroch hospodárstva. Úsilie na znižovanie emisií metánu je ďalším príkladom tlaku, ktorý môže ohroziť ich konkurencieschopnosť, najmä v súvislosti s rastúcimi výrobnými nákladmi. To sa vo všeobecnosti nezlučuje so vžitým vnímaním potravín ako lacného produktu, dostupného kdekoľvek a kedykoľvek. Na tento tlak môžu, ako vždy, doplatiť producenti z krajín, ktorých vlády nebudú ochotné kompenzovať zvyšujúce sa výrobné náklady z „národných“ zdrojov.

 

Marián Dukes, AGROBIZNISNajaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

hog_banner-300x300

dodávateľ pohonný hmôt pre agrosektor

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov