Basf Revysol

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Jano_jabloneMájové zamyslenie: Storočné jablone – symbol hrdej minulosti a dneška topoľčianskeho žrebčína


Aj na Slovensku máme miesta, aké chodíme s nadšením a údivom obdivovať do zahraničia. Topoľčianky s okolím k nim nespochybniteľne patria.

 


Väčšinou sa na nich snúbi jedinečná pečať minulosti, - ktorú im vdýchli osvietení panovníci či nemeckí kolonisti (zväčša baníci), - s vycibreným vkusom a príkladnou zodpovednosťou ich aktuálnych správcov.

 

Sú to miesta plné krásy, kde absentujú bežné prejavy našich súčasníkov často túžiacich všetko staré zlikvidovať, architektonicky zošpatiť, prípadne postupne premieňať až na smetisko.

 

Kto sa v máji dostane do anglického parku pri topoľčianskom zámku, na toho dýchne atmosféra z čias rozhovorov T.G. Masaryka s Karlom Čapkom, osviežená vôňou kvitnúcich orgovánov a množstva inej vzácnej flóry. Tým, ktorí chcú obdivovať jedným dúškom dve famózne biele perly, odporúčame navštíviť aj neďalekú lokalitu Hostianske.

O storočný majetok sa tu dnes nasledovania hodne stará Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik. Vďaka nemu tu vždy okolo 1. mája dve biele perly predstavujú: Kvitnúce storočné jablone a stádo lipicanských koní. Genius loci, ktorého ducha nedokážu negovať ani typickí egoisti našej doby.

 

Jablone, sťa by z vydareného románu Zuzany Širokej Jabloňové lásky, z oboch strán lemujú asfaltovú cestu, vedúcu pomedzi pasienky k stajniam tunajších ušľachtilých stád.

Z pôvodných – pred 100 rokmi vysadených 275 stromčekov tu stále kvitne a rodí 152. Vzácny genofond, tvorený 14 odrodami.

Stojí za to ich vymenovať: Hvězdnatá reneta, Boskopské červené, Croncelské, Coulonova reneta, Borovinka – Charlamovski, Beforest, Nonetit – Matkino, Smiřické vzácne, Jadernička moravská, Strýmka, Oldenburgovo, Parkerovo, Malinové hornokrajské, Stayman Winesap.

 

Tieto výsadby boli súčasťou špeciálnej rastlinnej výroby žrebčína. Slúžili na zásobovanie zamestnancov ovocím, plody sa aj predávali a tiež boli aj doplnkovým krmivom pre kone. Jabloňové aleje poskytujú tieň, slúžia ako vetrolamy a sú jedinečným krajinotvorným prvkom (nachádzame v materiáli, poskytnutom NŽT).

V čom vidíme nasledovania hodný počin vedenia Národného žrebčína Topoľčianky? Pri príležitosti 100. výročia založenia žrebčína (oslavy tohto výnimočného jubilea pripravujú na 1. – 4. septembra) prijali rozhodnutie chýbajúcich 123 jabloní dosadiť. Podľa slov riaditeľa Michala Horného siahnu po tých istých odrodách, ktoré lokalitu Hostianske počas ostatných 100 rokov skrášľovali a poskytovali kvalitnú úrodu zdravých jabĺčok. Sadenice jabloní dodá Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty Moravské Lieskové. Výsadbu žrebčín zrealizuje na jeseň svojpomocne.

 

Ak chcete vidieť svetový unikát, príďte do tejto lokality okolo 1. mája 2022. Budú tu súčasne kvitnúť storočné aj jednoročné stromy tých istých odrôd. A urobíte výborne, ak si predtým prečítate román Jabloňové lásky. I niečo o bielych lipicanoch – výnimočnom plemene koní s bezmála 500 ročnou históriou.

 

Ján Huba, Eva Hubová

Snímky: autori

Jano_jablone_vnutro_1__kpia

Jano_jablone_vnutro_2
NAJAKTUÁLNEJŠIE CENY AGROKOMODÍT

Online aktualizácia priamo z burzy Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

Basf Revysol

200x800px-Agromagazin-Revysol