logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

kravy-na-pastveUkrajina očakáva znižovanie stavov hovädzieho dobytka

Celkové stavy hovädzieho dobytka na Ukrajine sa v roku 2020 naďalej znižovali a očakáva sa, že budú pokračovať v klesajúcom trende aj v roku 2021.

Početné stavy mäsového dobytka zostávajú nevýznamné, väčšina hovädzieho mäsa pochádza z mliekových fariem a chovov dobytka s kombinovanou úžitkovosťou. Väčšina populácie dobytka na Ukrajine je sústredená v malých domácich chovoch, ktoré sa zameriavajú na nízku intenzitu a nákladovosť výroby mlieka. Významný počet zvierat patrí do kategórie samozásobiteľských chovov, ktoré sú menej citlivé na cenové výkyvy na trhoch a slúžia ako záchranná sieť pre vidiecke rodiny s nižšími príjmami. Rastúce výrobné náklady, obmedzená dostupnosť pastvín a zvyšujúci sa priemerný vek vidieckeho obyvateľstva však nakoniec povedú v sektore domácností k zníženiu celkových stavov dobytka.

Veľké mliečne farmy na Ukrajine majú tendenciu sústrediť sa na produkciu mlieka a predávať mladé jalovičky pre extenzívny pastevný systém chovu uplatňovaný domácnosťami. Väčšina z týchto zvierat je porazená pri relatívne nízkej hmotnosti a nízkom veku. Na Ukrajine neexistujú veľkochovy zamerané na pokračovanie v odchove ani výkrmne, hoci väčšie farmy a družstvá s výkrmom mliekového dobytka experimentujú.

Domácnosti hrajú hlavnú úlohu pri výrobe hovädzieho mäsa, aj keď ich úloha sa v priebehu času pomaly zmenšuje. Značný podiel dobytka chovaného v domácnosťami vstupuje do oficiálnych predajných kanálov. Tieto zvieratá sú buď zabíjané na priemyselných bitúnkoch, alebo predávané na vývoz ako živé zvieratá. Zvyšné zvieratá pripadajú na domáce zabíjačky a produkty sú nasmerované na predajné trhy.

Ceny hovädzieho mäsa zostali na konci roka 2019 a počas roka 2020 vysoké. Dokonca aj karanténne opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 zavedené v marci 2020 mali iba krátkodobý vplyv. Pokles cien v marci bol spôsobený najmä dopravnými a logistickými ťažkosťami, ktoré komplikovali vývoz živých zvierat a hovädzieho mäsa. Ceny hovädzieho mäsa sa do júla úplne zotavili.

Zo zdrojov beef2live preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV NitraCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

agromanazer 2020

pottinger

AGBIZ-kuhn-axis-300x600

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov