logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

IMG_0913Ako navrhovaná redistribučná platba „pomôže“ malým aj väčším poľnohospodárom

Dopady redistribučnej platby na malých poľnohospodárov a stredné podniky na Orave.

Poľnohospodársky podnik s priemernou výmerou obhospodarovanej pôdy od 700 do 1000 ha zamestnáva v priemere 20 ľudí (má aj živočíšnu výrobu), za ktorých platí dane a odvody do štátneho rozpočtu. Pri hrubej mzde približne 1000 eur za jedného zamestnanca odvedie 486 eur sociálnej a zdravotnej poisťovni (35,2+13,4%) a k tomu daň 94,80 eur. To je ročne pri 20 zamestnancoch 11 6640 eur odvody + 22 752 eur dane zo závislej činnosti. Ročne do štátneho rozpočtu prispeje len z miezd sumou 139 392 eur. Podnik v podmienkach Oravy predáva mlieko a mäso slovenským spracovateľským podnikom pod výrobnú cenu, preto stratu z predaja musí vykryť dotáciami. Takémuto podniku ide Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v roku 2021 pomôcť redistribučnou platbou 28 ha x 150 = cca 4200 eur.

Fyzická osoba nepodnikateľ aj SHR hospodári na Orave väčšinou na pôde, ktorá bola vydaná do náhradného užívania, alebo užíva tzv. záhumienky vydané v minulosti družstvami dostane pomoc na prvých 28 ha x 150 Eur = 4200 eur, čo na prvý pohľad vyzerá ako pomoc drobným poľnohospodárom. Pri takejto štátnej pomoci, každý vlastník pôdy bude žiadať vydať pôdu do náhradného užívania. Nie vlastnú, lebo tá je rozdrobená.

Fyzická osoba nepodnikateľ pri akejkoľvek výmere užívanej pôdy neplatí odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne a všetky dotácie na pôdu nie sú predmetom dane z príjmu fyzických osôb a tento poľnohospodár nemusí nič produkovať, ani odvádzať sociálne a zdravotné odvody, preto jeho prínos pre štát je nulový a je len samozásobiteľ vlastnej rodiny.

Fyzická osoba – podnikateľ (SHR, živnostník), tiež nie je viazaný produkciou ani tržbami.

Čo sa stane, keď vplyvom nerovnakej podpory a nárastom počtu žiadostí o náhradné vydanie pôdy v krátkom horizonte ukončia podnikanie stredné podniky a družstvá? Vplyvom ukončenia podnikania družstiev , ktorých je na Orave najviac, prídu o zamestnanie pracovníci družstiev a narastie počet súkromných roľníkov. Na čom budú hospodáriť? Aj tí, ktorí doteraz mali vydanú náhradnú pôdu, o ňu prídu. Kde nie je nájomná zmluva, nemôže byť ani podnájomná (§12a zákona o nájme). Každý sa bude musieť vrátiť na svoju neskomasovanú pôdu, to znamená na políčka s výmerou niekoľko árov. V tejto situácií na dotáciu nebude mať nikto nárok. Je toto pomoc pre drobných poľnohospodárov, ako avizuje pán minister?

Je cieľom tejto dotačnej politiky zlikvidovať funkčné podniky, ktoré svojou produkciou zabezpečujú potraviny pre Slovensko a následne zlikvidovať farmárov, ale aj tých najmenších, ktorí obrábaním pôdy prispievajú ku krajinotvorbe???

Manažment PD Suchá Hora na OraveCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

agromanazer 2020

pottinger

AGBIZ-kuhn-axis-300x600

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov