logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

sppk-logo2Pôdohospodárstvo by malo byť súčasťou kritickej infraštruktúry

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora víta návrh skupiny poslancov Národnej rady SR,

ktorí chcú zmenou legislatívy zaradiť medzi sektory kritickej infraštruktúry aj pôdohospodárstvo.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora /SPPK/ túto zmenu plne podporuje, pretože v prípade pôdohospodárstva ide o profesie, bez ktorých nie je možné zabezpečiť chod štátu, obzvlášť v kritických situáciách.

„Plynulá výroba potravín z domácich zdrojov a jej cielená ochrana pred možnými výkyvmi v dodávkach potravín obyvateľstvu musí byť kľúčová. Je preto prirodzené, aby aj výrobcovia potravín, poľnohospodári a ich podniky patrili medzi sektory kritickej infraštruktúry“, reagoval na návrh poslancov predseda SPPK Emil Macho.

V Koncepcii kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike je kritická infraštruktúra definovaná ako tá časť národnej infraštruktúry, ktorej zničenie alebo znefunkčnenie v dôsledku pôsobenia rizikového faktora spôsobí ohrozenie alebo narušenie politického a hospodárskeho chodu štátu alebo ohrozenie života a zdravia obyvateľstva. Preto je cieľom chrániť prvky, ktoré sú do kritickej infraštruktúry zaradené.

Legislatívnu zmenu navrhujú niektorí poslanci Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie /Jaroslav Karahuta, Jarmila Halgašová a Anna Zemanová/. Pokiaľ návrh novely zákona o kritickej infraštruktúre parlament schváli, platiť by mal od apríla tohto roka.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPKCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov