logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

agro-moneyMPRV SR pripomienkovalo Národný integrovaný reformný plán (NIRP) 

Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa uskutočnilo

pracovné stretnutie vedenia MPRV SR so zástupcami z Ministerstva financií SR (MF SR) a Úradu vlády SR. Cieľom rokovania bolo predloženie návrhu priorít agrorezortu k NIRP s názvom Moderné a úspešné Slovensko. Minister Ján Mičovský zároveň odovzdal štátnemu tajomníkovi MF SR Ľubošovi Jančíkovi dokument so zapracovanými pripomienkami rezortu k NIRP, ktorý bol nedávno oficiálne zverejnený.

Práve NIRP slúži ako rámec pre vypracovanie nového dokumentu s názvom Plán rozvoja a obnovy. Podľa informácií z Úrady vlády SR bolo cieľom NIRP rozprúdiť verejnú diskusiu. MPRV SR predložilo iniciatívne ešte v auguste vlastný návrh národných rámcových programov pod názvom Príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy pôdohospodárstva. Žiadalo v ňom vyčleniť 2,4 mld. Eur na 10 priorít. Agrorezort po zverejnení požiadaviek Európskej komisie a po dnešnom rokovaní trvá na 1 mld. Eur pre 4 priority: pozemkové úpravy aj s krajinotvorbou, modernizácia a obnova potravinového dodávateľského reťazca s cieľom zabezpečenia potravinovej sebestačnosti, plán revitalizácie závlah a zadržiavania vody v krajine, ekologickejšie spôsoby obhospodarovania lesa (prírode blízke hospodárenie v lese).

„Máme zodpovednosť za 88 % plochy územia SR a bez nášho rezortu nie je možné uskutočniť reformy v oblasti zelenej ekonomiky a zabezpečiť potravinovú sebestačnosť,“ uviedol na rokovaní minister Ján Mičovský.

Dôležitým faktom zostáva, že samotný Plán rozvoja a obnovy SR sa bude tvoriť v najbližších dňoch už aj za účasti odborných útvarov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Mgr. Anežka Hrdá

Riaditeľka odboru komunikácie a marketingu | Hovorkyňa

MPRV SRNajaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút
agrofilm

2021-08-agropoistenie

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov