logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

kvapkova_mob_zavlahaEÚ sa snaží podporiť sektor ekologického poľnohospodárstva ako súčasť Európskej zelenej dohody 

Európska komisia vyčlenením 25 percent poľnohospodárskej pôdy na ekologické

podniky uznala úlohu, ktorú zohráva ekologické poľnohospodárstvo pri dosahovaní cieľov v oblasti životného prostredia a biodiverzity.

 

Európska komisia začala verejnú konzultáciu o svojom budúcom akčnom pláne pre ekologické poľnohospodárstvo. Tento sektor bude hrať dôležitú úlohu pri dosahovaní ambícií Európskej zelenej dohody a pri dosahovaní cieľov stanovených v stratégiách „Z farmy na stôl“ a „Biodiverzita“.
 

Prioritou Komisie je zabezpečiť, aby odvetvie ekologického poľnohospodárstva malo k dispozícií správne nástroje, ako aj dobre fungujúci a konsenzuálny právny rámec, ktorý je kľúčom k dosiahnutiu cieľa 25 percent poľnohospodárskej pôdy určenej na ekologické poľnohospodárstvo. Zatiaľ čo nové ekologické nariadenie poskytuje pevný základ, sekundárne právne predpisy, ktoré sa ešte len musia prijať, musia byť rovnako odolné. Na žiadosť členských štátov, Európskeho parlamentu, tretích krajín a ďalších zainteresovaných strán preto Komisia tiež navrhla odložiť nadobudnutie účinnosti nových právnych predpisov o ekologickom poľnohospodárstve o jeden rok, z 1. januára 2021 na 1. januára 2022.
Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Janusz Wojciechowski uviedol: „Stratégie Z farmy na stôl a Biodiverzita stanovujú ambiciózne ciele pre odvetvie poľnohospodárstva, aby sa zabezpečilo, že bude pripravené na Zelenú dohodu. Ekologické poľnohospodárstvo bude kľúčovým spojencom pri prechode k udržateľnejšiemu potravinovému systému a lepšej ochrane našej biodiverzity. Komisia podporí ekologické odvetvie pri dosahovaní 25 percentného cieľa poľnohospodárskej pôdy v rámci ekologického poľnohospodárstva do roku 2030 pomocou vhodnej politiky a právneho rámca“.
Budúci akčný plán ekologického poľnohospodárstva, ktorý sa má prijať začiatkom roku 2021, bude dôležitým nástrojom sprevádzajúcim budúci rast odvetvia. Stratégie Komisie „Z farmy na stôl“ a „Biodiverzita“ zahŕňajú cieľ dosiahnuť do roku 2030 25 percent poľnohospodárskej pôdy v rámci ekologického poľnohospodárstva. Európska komisia zavádza a využíva kľúčové nástroje, aby pomohla dosiahnuť tento cieľ:

  • Akčný plán pre ekologické poľnohospodárstvo, ktorý pomôže pri podpore tohto odvetvia na úrovni dopytu aj ponuky. Bude organizovaný v troch kľúčových aspektoch: stimulácia dopytu po ekologických výrobkoch pri zachovaní dôvery spotrebiteľov; podpora zväčšovania plochy ekologického poľnohospodárstva v EÚ; a posilnenie úlohy ekologickej výroby v boji proti klimatickej zmene a strate biodiverzity, vrátane udržateľného riadenia zdrojov. Cieľom verejnej konzultácie je zhromaždiť od občanov, vnútroštátnych orgánov a príslušných zainteresovaných strán spätnú väzbu k návrhu plánu. Dotazník bude online do 27. novembra

  • Nová organická legislatíva, ktorá bude odrážať meniacu sa povahu tohto rýchlo rastúceho odvetvia. Nové pravidlá sú navrhnuté tak, aby zaručili spravodlivú hospodársku súťaž pre poľnohospodárov a zároveň zabránili podvodom a zachovali dôveru spotrebiteľov. S cieľom zabezpečiť plynulý prechod medzi súčasnými a budúcimi právnymi predpismi a umožniť odvetviu a členským štátom, aby boli úplne pripravení na vykonávanie nových pravidiel, Komisia navrhla odložiť nadobudnutie účinnosti o jeden rok. O odklad pôvodne požiadali členské štáty, Európsky parlament, tretie krajiny a ďalšie zainteresované strany z dôvodu zložitosti a dôležitosti pripravovaných sekundárnych právnych predpisov. V dôsledku koronakrízy sa práce na sekundárnych právnych predpisoch spomalili. Odloženie poskytne dostatok času na nevyhnutné rozsiahle konzultácie a legislatívnu kontrolu.

  • Politika EÚ v oblasti agropotravinárstva, ktorá podporuje európske poľnohospodárske odvetvie presadzovaním jeho kvalitatívnych znakov na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Na rok 2021 plánuje Komisia v rámci propagačnej politiky vyčleniť osobitný rozpočet vo výške 40 miliónov EUR na ekologické poľnohospodárstvo. Tento rozpočet bude spolufinancovať propagačné akcie a informačné kampane o ekologickom sektore EÚ, zvyšovať povedomie o jeho kvalitách a zmeriavať sa na stimulovať dopyt.

Okrem týchto kľúčových nástrojov bude súčasná a budúca Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) naďalej podporovať ďalší rozvoj ekologického poľnohospodárstva v EÚ. Napríklad opatrenia v rámci programov rozvoja vidieka poskytujú podporu poľnohospodárom, ktorí chcú prejsť na ekologické poľnohospodárstvo, ako aj zachovať tento typ poľnohospodárstva.

Zo zdrojov Európskej komisie preložil a upravil

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV NitraNajaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút
agrofilm

2021-08-agropoistenie

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov