logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Majek-Michal1COVID-19 a inflačné očakávania /rozhovor s M. Májekom/ 

Otázka:

Skúsme sa pozrieť na dopady COVID-19 na ceny komodít ďalej do budúcnosti.

Vlády a centrálne banky reagujú na pandémiu gigantickými záchrannými finančnými balíčkami. Nečaká nás v budúcnosti náhly vzostup inflačných očakávaní, ktorý môže posunúť ceny komodít vrátane agrokomodít výrazne nahor?

Odpoveď:

O tomto sa medzi ekonómami vedu búrlivé diskusie. Tradičné ponímanie ekonomickej teórie jasne indikuje, že masívne tlačenie nových peňazí spojené s expanzívnou fiškálnou politikou štátov by malo priniesť výraznejší nárast inflácie. Na druhej strane, videli sme už aj v posledných rokoch, že ani veľké kvantitatívne programy centrálnych bánk (tzv. QE) nepriniesli nárast inflácie ani len nad 2 % v Eurozóne. Je preto silný predpoklad očakávať, že ani súčasné bezprecedentné míňanie štátov a tlačenie peňazí zo strany centrálnych bánk v najbližších rokoch infláciu výrazne nahor nevytlačí. Ani trhové indikátory budúcej inflácie nenaznačujú tento scenár v rozmýšľaní investorov. Treba stále počítať skôr s nízkou infláciou a nízkymi sadzbami v najbližších 1-3 rokoch. Netreba však všetko vnímať len cez ružové okuliare. Existuje riziko, že dlhodobé navyšovanie peňazí v ekonomikách, prudký nárast dlhov štátov prinesie v strednodobom horizonte aj výraznejší skok na inflácii. Dobrým argumentom totiž je, že štáty sa iným spôsobom ako infláciou svojho nadmerného dlhu už nikdy nezbavia.

Otázka:

Ak by vzrástli inflačné očakávania, zrejme vzrastú i úroky dlhopisov a tým aj úroky úverov. Aké riziká by tento scenár priniesol globálnej, resp. slovenskej ekonomike? Majú sa poľnohospodári (ako aj všetci ostatní) začať pripravovať na rast nákladov na obsluhu dlhu?

Odpoveď:

Ako som spomenul, nečakám výrazný tlak na infláciu v najbližších rokoch. Preto neočakávam ani významnejší rast sadzieb dlhopisov na Slovensku. Masívne nákupy zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) budú tlmiť prípadné rasty sadzieb dlhopisov po upokojení koronakrízy. Keď máte na trhu nákupcu, ktorý skúpi viac ako tretinu trhu a nakupuje za akúkoľvek cenu, tak to bráni výraznému dlhodobejšiemu rastu sadzieb. Investori by museli uveriť, že z nejakého dôvodu sadzby dlhopisov budú v budúcnosti výrazne vyššie, až potom budú v takomto trhu predávať. Čo by mohlo byť tým impulzom? Inflácia? Tá momentálne nevyzerá ako hrozba. Riziko nadmerného zadĺženia krajín? To môže byť reálne, preto budú investori ostro sledovať vývoj verejných financií po tom, ako kríza prehrmí. Avšak s ochranným dáždnikom ECB budú aj takéto krajiny lepšie kryté. V každom prípade byť pripravený na rôzne scenáre, vrátane rastu sadzieb, nie je nikdy na škodu a mal by to robiť každý rozumný hospodár. Len pre istotu.

/AGROBIZNIS/Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov