logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

biela-uslachtilaNAJ SLOVENSKÝ CHOV ošípané – špičkové výsledky materských plemien aj v uplynulom roku

Šľachtenie ošípaných je aj na Slovensku založené na zlepšovaní genetických parametrov materských a otcovských plemien. K najrozšírenejším materským plemenám u nás patria biela ušľachtilá a landras. Genetické vlastnosti materských plemien zaručujú vysokú reprodukčnú úžitkovosť, intenzitu rastu, konštitučnú pevnosť a výborné materské vlastnosti.

Už po šestnásty raz sme v ročenke NAJ slovenský chov priniesli poradie najlepších chovateľov ošípaných za rok 2019. Do hodnotenia materských plemien sme zaradili chovy s minimálnym počtom prasníc 15 ks. Index hodnotenia, na základe ktorého boli vytvorené rebríčky najúspešnejších, bol vypočítaný na základe jedného reprodukčného parametra (počet odstavených prasiatok na prasnicu a rok) a dvoch produkčných (podiel svaloviny in vivo a denný prírastok v teste vlastnej úžitkovosti). Podrobnejší výpočet indexu hodnotenia nájdete za tabuľkou materských plemien.

A ako dopadlo poradie NAJlepších chovateľov ošípaných materských plemien za minulý rok? Pri plemene biela ušľachtilá sa po prvýkrát v histórii našej súťaže na prvom mieste umiestnili družstevníci z Kočína, ktorí dokázali, že okrem výborného stáda holštajnských dojníc vedia „robiť“ aj ošípané. Počet odstavených prasiatok na úrovni bezmála 29 ks to jasne dokumentuje. Pri plemene landras pri absencii niekoľkonásobného víťaza VÚŽV Nitra tentoraz na zlatú priečku dosiahla spoločnosť Agrovýkrm Rybany s excelentným počtom takmer 36 ks odstavených prasiatok na prasnicu a rok, ktoré sa v osemnásťkusovom základnom stáde dá pri priaznivých okolnostiach dosiahnuť. Úspech tejto spoločnosti navyše podčiarklo aj prvé miesto v materských plemenách, keď dosiahlo špičkové výsledky vo všetkých sledovaných ukazovateľoch hodnotenia (počet odstavených prasiatok na prasnicu a rok 32,2 ks, podiel svaloviny in vivo 31,3% a denný prírastok v teste 619 g).

Chovatelia ošípaných prežili v roku 2019 vcelku úspešný rok (nárast nákupných cien za jatočné ošípané medziročne vzrástol o 20%). Bol však sprevádzaný aj výskytom afrického moru ošípaných, či zanikaním niektorých chovov ošípaných s dlhodobou tradíciou a vynikajúcimi výsledkami.

Výsledky tých najlepších, ktoré sme priniesli v našej ročenke, boli v roku 2019 na vysokej úrovni a patrí im za ne veľká úcta a uznanie.

Peter Demo, NPPC – VÚŽV Nitra

Tab. 6. NAJ SLOVENSKÝ CHOV - ošípané - údaje za plemeno biela ušlachtilá (BU)
Poradie Názov chovu Priemerný počet prasníc Stupeň KÚ Počet odstavených prasiatok na prasnicu a rok (ks) VÚ - priemerný podiel svaloviny PIGLOG (%) VÚ - priemerný denný prírastok (kg) Index hodnotenia Poradie v roku 2018
1. PVOD Kočín 52 ŠCH 28,9 61,6 0,608 32,6453 6.
2. Agrovýkrm Rybany, s.r.o. 444 ŠCH 28,6 62,0 0,590 32,2580 2.
3. PD DEVIO Nové Sady 100 ŠCH 28,5 61,7 0,605 32,2329 8.
4. CHovmat F.U., s.r.o. 125 ŠCH 28,3 62,4 0,588 31,9691 10.
5. PD Veľký Ďur 50 ŠCH 27,4 62,3 0,612 31,2128 9.
6. SPD Veselé 19 RCH 27,1 60,8 0,607 30,7906 3.
7. PD Trenčín - Soblahov 39 ŠCH 27,1 61,8 0,572 30,6350 12.
8. VPP SPU,s.r.o. Kolíňany 38 ŠCH 26,8 61,6 0,608 30,5453 5.
9. PD Jelšovce 49 RCH 27,0 61,7 0,567 30,4984 15.
10. PD Sokolce 154 ŠCH 25,8 59,3 0,577 29,2216 11.
11. PD Kukučínov 35 RCH 25,2 61,3 0,642 29,1355 14.
12. Farma SPP s.r.o. Koš 99 RCH 25,3 61,0 0,591 28,9051 7.
13. PD "BREZINA" PRAVOTICE 15 RCH 25,3 60,6 0,585 28,8451
14. MEDZIČILIZIE, a. s. 23 ŠCH 25,1 59,6 0,612 28,7475 4.
15. MVDr. Rybnikár Vladimír 42 RCH 24,8 62,9 0,571 28,3916 1.
Zdroj: PS SR, š.p. Bratislava


Index hodnotenia: redakcia Slovenský CHOV podľa vzorca: /(podiel svaloviny PIGLOG v % x priemerný denný prírastok v kg):10 / + odstav na prasnicu a rok (ks)

 

Tab. 7. NAJ SLOVENSKÝ CHOV - ošípané - údaje za plemeno landrase (L)
Poradie Názov chovu Priemerný počet prasníc Stupeň KÚ Počet odstavených prasiatok na prasnicu a rok (ks) VÚ - priemerný podiel svaloviny PIGLOG (%) VÚ - priemerný denný prírastok (kg) Index hodnotenia Poradie v roku 2018
1. Agrovýkrm Rybany, s.r.o. 18 ŠCH 35,7 60,6 0,648 39,6269 2.
2. PD Chynorany 75 ŠCH 27,5 61,8 0,641 31,4614 1.
3. PD Poriadie 28 RCH 26,3 61,5 0,595 29,9593 4.
4. PD Senica 18 ŠCH 21,9 61,7 0,620 25,7254
5. PD Koválov 15 ŠCH 20,7 60,6 0,606 24,3724
Zdroj: PS SR, š.p. Bratislava
Index hodnotenia: redakcia Slovenský CHOV podľa vzorca: /(podiel svaloviny PIGLOG v % x priemerný denný prírastok v kg):10 / + odstav na prasnicu a rok (ks)

 

Tab. 8. NAJ SLOVENSKÝ CHOV - ošípané - údaje za materské plemená spolu
Poradie Názov chovu Priemerný počet prasníc Plemeno Stupeň KÚ Počet odstavených prasiatok na prasnicu a rok (ks) VÚ - priemerný podiel svaloviny PIGLOG (%) VÚ - priemerný denný prírastok (kg) Index hodnotenia Poradie v roku 2018
1. Agrovýkrm Rybany, s.r.o. 462 BU, LA SCH 32,2 61,3 0,619 35,9425 3.
2. PVOD Kočín 52 BU SCH 28,9 61,6 0,608 32,6453 8.
3. PD DEVIO Nové Sady 100 BU SCH 28,5 61,7 0,605 32,2329 10.
4. CHovmat F.U., s.r.o. 125 BU SCH 28,3 62,4 0,588 31,9691 12.
5. PD Chynorany 75 LA SCH 27,5 61,8 0,641 31,4614 2.
6. PD Veľký Ďur 50 BU SCH 27,4 62,3 0,612 31,2128 11.
7. SPD Veselé 19 BU RCH 27,1 60,8 0,607 30,7906 4.
8. PD Trenčín - Soblahov 39 BU SCH 27,1 61,8 0,572 30,6350 14.
9. VPP SPU,s.r.o. Kolíňany 38 BU SCH 26,8 61,6 0,608 30,5453 7.
10. PD Jelšovce 49 BU RCH 27,0 61,7 0,567 30,4984 17.
11. PD Poriadie 28 LA RCH 26,3 61,5 0,595 29,9593 18.
12. PD Sokolce 154 BU SCH 25,8 59,3 0,577 29,2216 13.
13. PD Kukučínov 35 BU RCH 25,2 61,3 0,642 29,1355 16.
14. Farma SPP s.r.o. Koš 99 BU RCH 25,3 61,0 0,591 28,9051 9.
15. PD "BREZINA" PRAVOTICE 15 BU RCH 25,3 60,6 0,585 28,8451
16. MEDZIČILIZIE, a. s. 23 BU SCH 25,1 59,6 0,612 28,7475 5.
17. MVDr. Rybnikár Vladimír 42 BU RCH 24,8 62,9 0,571 28,3916 1.
18. AGRORENT, a.s. Nesvady 76 BU RCH 25,0 59,5 0,565 28,3618 15.
19. PD TRÍBEČ Nitr. Streda 61 BU SCH 24,4 62,4 0,626 28,3062 19.
20. DP Včelince 39 BU RCH 23,9 59,2 0,571 27,2803 30.
Zdroj: PS SR, š.p. Bratislava
Index hodnotenia: redakcia Slovenský CHOV podľa vzorca: /(podiel svaloviny PIGLOG v % x priemerný denný prírastok v kg):10 / + odstav na prasnicu a rok (ks)

 

Tab . 9. NAJ SLOVENSKÝ CHOV - ošípané - údaje za otcovské plemená spolu
Poradie Názov chovu Priemerný počet prasníc Plemeno Stupeň KÚ Počet odstavených prasiatok na prasnicu a rok (ks) VÚ - priemerný podiel svaloviny PIGLOG (%) VÚ - priemerný denný prírastok (kg) Index hodnotenia Poradie v roku 2018
1. Ing. Martin Supuka 11 YO ŠCH 23,0 63,0 0,649 31,1774 1.
2. CHovmat F.U., s.r.o. 21 DU ŠCH 20,7 64,5 0,607 28,5303 3.
3. Rodinná farma Bagin SHR 14 YO ŠCH 18,6 66,4 0,710 28,0288 2.
Zdroj: PS SR, š.p.Bratislava
Index hodnotenia: redakcia Slovenský CHOV podľa vzorca: /(podiel svaloviny PIGLOG v % x priemerný denný prírastok v kg):10 / + odstav na prasnicu a rok (ks)


Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov