logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

agrarny-vyhladAGROMAGAZÍN – prognóza cien agrokomodít pre 27. týždeň 2020

Plodiny:

Ceny plodín v očakávaní zverejnenia dnešných dôležitých reportov zo strany USDA sa v ostatnom týždni na globálnych burzách príliš nemenili. Na burze MATIF medzitýždenne stúpli ceny pšenice o 1 EUR/t, keď sa komodita počas dnešného dňa obchoduje za 179 EUR/t. Cena kukurice medzitýždenne stagnovala na 166 EUR/t, zatiaľ čo cena repky poklesla o 6 EUR/t na dnešných 376 EUR/t. Cena kanadskej repky medzitýždenne poklesla o 2 EUR/t na 310 EUR/t.

Na burze v Chicagu medzitýždenne stagnovali ceny čiernomorskej pšenice (Rusko, Ukrajina) na 175 EUR/t, ceny americkej mäkkej pšenice posilnili o 1 EUR/t na 159 EUR/t. Kukurica zlacnela o 1 EUR/t na 114 EUR/t, zatiaľ čo cena sóje korigovala nadol o 3 EUR/t na 283 EUR/t.

Prvé výsledky žatvy pšenice na juhu Ruska poukazujú nateraz na slabšiu úrodu po tom, čo farmári z prvých 600 tis. zozbieraných hektárov (z 23 mil. ha celkovo) plodiny zaknihovali priemerný výnos len 2,4 t/ha, čo pre tento región znamená medziročný pokles o 50 %. Rovnako tak koncom minulého týždňa Európska komisia znížila svoj odhad tohtoročnej produkcie mäkkej pšenice v EÚ-27 medzimesačne o 4,3 mil. ton na 117,2 mil. ton. Tieto správy v aktuálnom týždni dokázali zastaviť doterajší pokles ceny pšenice na burze MATIF pričom dnešné reporty USDA dokonca potiahli ceny mierne nahor po tom, čo ministerstvo zverejnilo prekvapivé číslo tohtoročných osevných plôch kukurice v USA. Farmári totiž v krajine zasiali kukuricu len na 92 mil. akroch pôdy (37,26 mil. ha), čo bolo o celé 2 mil. ha menej v porovnaní s doterajšími výmerami, z ktorých ministerstvo vychádzalo pri prognóze nadchádzajúcej úrody plodiny. Potvrdil sa tak náš predpoklad, že farmári po prepade cien kukurice v USA počas jarných mesiacov sa racionálne rozhodli prehodnotiť svoje zámery a zasiať kukuricu na nižšej výmere. AGROMAGAZÍN predpokladal osevné plochy medzi 94 až 95 mil. akrov, takže 92 mil. akrov je do určitej miery prekvapením aj pre nás. Pre ceny kukurice však to znamená veľkú vzpruhu, pretože USDA súčasne prostredníctvom dát o výške zásob plodín v krajine k 1.6.2020 potvrdilo, že dopyt po kukurici v USA prepadol v ostatnom kvartáli o viac ako 17 mil. ton, čo bol dominantne dôsledok spomalenej domácej výroby bioetanolu. Ak by USDA dnes zverejnilo výmery nad 95 mil. akrov, ceny kukurice by sa s veľkou pravdepodobnosťou znovu zosunuli do poklesnej špirály. Takto sa podarilo kukurici na burze CBoT dnes po zverejnení reportu posilniť o takmer 4 %, čo by mohlo pomôcť i cenám plodiny na burze MATIF bezpečne sa znovu usadiť nad 165 EUR/t. Nižšia pestovateľská výmera kukurice v USA znamená, že potenciál tohtoročnej úrody plodiny v krajine zrejme poklesne zo súčasného odhadu 407 mil. ton na približne 381 mil. ton. Stále je to však dosť vysoké číslo, čo v kombinácii naďalej spomaleným dopytom zo strany výrobcov bioetanolu v USA (výroba sa aktuálne nachádza 19 % pod úrovňou spred začiatku koronakrízy) zrejme bude ďalej obmedzovať rastový potenciál kukurice. Najnovšie predpovedné modely počasia však v najbližších dvoch týždňoch predpovedajú extrémne horúčavy vo viacerých oblastiach Amerického stredozápadu, čo by mohlo znížiť výnosový potenciál plodiny (rovnako tak sóje), ktorá sa aktuálne nachádza v kľúčovej fáze tvorby šúľkov a teda i budúcej úrody. V každom prípade dnešné potvrdenie nižších výmer kukurice v USA by mohlo cenám kukurice pomôcť minimálne sa zastabilizovať na súčasných úrovniach. Rovnako tak by sa aktuálne mohol znížiť tlak na pokles cien pšenice, pri ktorej svet očakáva rekordnú produkciu. Ako sme však už avizovali, produkcia pšenice v EÚ - 27 bude patriť skôr k mierne podpriemerným, čo by mohlo ostať podporou cien komodity.

Európska komisia minulý týždeň opätovne pristúpila k poklesu svojho odhadu produkcie repky v EÚ-27 medzimesačne o 0,19 mil. ton na 15,41 mil. ton. V praxi to znamená, že tohtoročná produkcia repky v EÚ bude rovnaká v porovnaní s vlaňajším úrodnostne podpriemerným rokom. Ceny repky tak majú naďalej potenciál pre svoj ďalší rast. Aktuálne začínajúca žatva však zrejme prinesie dočasne na nás trh bohatú ponuku komodity, čo zrejme bude najbližšie týždne brániť cenám komodity výraznejšie posilňovať. I preto predpokladáme, že repka sa bude nateraz obchodovať v pásme 370 – 386 EUR/t. Príliš veľké cenové zmeny neočakávame ani pri sóji a to napriek tomu, že USDA dnes potvrdilo, že pestovateľské výmery v USA stúpnu medziročne o 10 %. Analytici totiž očakávali pred zverejnením reportu podobné číslo a teda tieto výmery sú nateraz už zakomponované v súčasných cenách komodity. Otázkou bude vývoj počasia v USA najbližšie týždne, ktoré sú rozhodujúce pre budúci výnos nadchádzajúcej produkcie komodity v krajine. Predpokladáme, že ceny plodín sa budú najbližší týždeň hýbať v okolí súčasných úrovní.

Očakávané ceny plodín na burze MATIF na konci 27. týždňa 2020: pšenica 175 – 180 EUR/t, kukurica 165 – 170 EUR/t, repka 372 – 386 EUR/t.

Zookomodity:

Ceny jatočných ošípaných v Nemecku pokračujú v tomto týždni v stagnácii, keď miestni farmári inkasujú za predaj komodity v priemere 1,66 EUR/kg jat. hm. Ceny v Dánsku ale medzitýždenne poklesli o 4 eurocent/kg jat. hm. na 1,58 EUR/kg jat. hm. po tom, čo Čína selektívne obmedzuje importy bravčoviny z mäsokombinátov, v ktorých bol u zamestnancov potvrdený COVID – 19. Nedávne zistenie veľkého clusteru ochorenia v najväčšom nemeckom mäsokombináte, ktorý má súčasne závody aj v Dánsku či Belgicku sa tak prejavil aj na cenotvorbe v týchto krajinách. Dnes Čína ohlásila zákaz importov z vybraných mäsospracovateľských závodov v Brazílii, ktoré rovnako čelia pozitívnym testom svojich zamestnancov na COVID – 19. Riziko obmedzení časti exportov do Číny tak môže naďalej v EÚ vyvíjať určitý tlak na pokles cien komodity. Tieto importy však Číne evidentne chýbajú, keď v krajine vidíme pokračujúci rast farmárskych cien ošípaných. Koncom druhej dekády júna čínske ceny ošípaných stúpli na 4,04 EUR/kg jat. hm., čo znamená medzitýždenne nárast o 15 eurocent/kg jat. hm. Tento cenový vývoj je v ostrom kontraste s vývojom v USA, kde ostávajú farmárske ceny ošípaných naďalej pod tlakom poklesu. Ceny v štátoch Iowa a Minnesota medzitýždenne vzrástli len marginálne o 0,3 % na 0,64 USD/kg jat. hm., zatiaľ čo cena futures kontraktov jatočných polovičiek na burze CME medzitýždenne poklesla o 7,3 % na 1,07 USD/kg jat. hm. Americké mäsokombináty však už znovu bežia naplno, čo by malo zvýšiť dopyt po odbere ošípaných z fariem a tým začať postupne zvyšovať ceny komodity, ktoré sa aktuálne nachádzajú na 19 – ročných minimách. Tento týždeň očakávame v SR pokles ceny jatočných ošípaných o 1 - 2 eurocent/kg jat. hm. do pásma 1,48 – 1,55 EUR/kg jat. hm.

Ceny mladých jatočných býkov v Nemecku (trieda R3) medzitýždenne korigovali nadol o 2 eurocent/kg jat. hm. na 3,48 EUR/kg jat. hm., zatiaľ čo ceny jatočných kráv triedy R3 medzitýždenne stagnovali na 2,65 EUR/kg jat. hm. V SR očakávame stabilné ceny jatočného dobytka.

Ceny mliečnych komodít v EÚ si držia svoje pozície, keď vidíme na trhu pokračovanie rastu cien mliečnych tukov, bielkoviny, naopak, mierne strácajú. Ceny európskeho masla na burze EEX medzitýždenne posilnili o 66 EUR/t na dnešných 3463 EUR/t, zatiaľ čo ceny sušeného odtučneného mlieka (SOM) poklesli o 9 EUR/t na 2200 EUR/t. Teoretická cena mlieka je medzitýždenne vyššia o 0,6 %, keď si hovie na aktuálnej úrovni 31,51 EUR/100 kg. Nemecké dodávky mlieka do mliekarní ostávajú v stabilnom tempe, keď za 25. kalendárny týždeň boli o 0,7 % vyššie v porovnaní s totožným týždňom roka predtým. Spotové ceny mlieka v Nemecku i Holandsku sa minulý týždeň nemenili, čo znamená, že ostali v pásme 32 až 34 EUR/100 kg v Nemecku a na 32 EUR/100 kg v Holandsku.

Americké ceny mlieka pokračujú v utešenom raste, keď už prekonali predkrízové maximá z úvodu tohto roka. Aktuálne sa mlieko obchoduje za 49,49 USD/100 kg, čo je o 2,2 % vyššia cena ako pred týždňom. Štruktúra cien jednotlivých kontraktov mlieka obchodovaných na burze CME v USA (ktorá tvorí tzv. forwardovú cenovú krivku) pritom v krajine poukazuje aktuálne na silný dopyt po mlieku.

AGROMAGAZÍN vzhľadom na aktuálny vývoj opäť mierne koriguje nahor (v porovnaní s minulým týždňom o 0,30 EUR/100 kg) očakávané ceny surového kravského mlieka v SR pre nasledujúce obdobie.

Očakávané ceny surového kravského mlieka v SR (skorigované na 3,7 % tuku a 3,3 % bielkovín): Jún 2020: 30,05 EUR/100 kg, júl 2020: 30,45 EUR/100 kg, august 2020: 30,80 EUR/100 kg. Očakávané priemerné nákupné ceny mlieka v SR (skorigované na reálny obsah mliečnych zložiek): Jún 2020: 30,25 EUR/100 kg, júl 2020: 30,65 EUR/100 kg, august 2020: 31,05 EUR/100 kg.

Ropa a PHM:

Ceny ropy Brent sa ostatný týždeň hýbali obidvomi smermi po tom, čo na komoditu pôsobia dve protichodné sily. K poklesu ceny núti opätovný rast počtu infikovaných osôb na COVID-19 v USA ako aj Latinskej Amerike a niektorých krajinách Európy či Ázie, ktorý brzdí otváranie ekonomík po tom, čo niektoré regióny znovu začínajú sprísňovať podmienky, ktoré majú obmedziť spomalenie šírenia vírusu. Spomaľovanie návratu obnovy ekonomickej aktivity tak naďalej pôsobí negatívne na ceny ropy, keďže to vytvára predpoklad nižšieho dopytu po komodite. Na druhej strane producenti ropy pokračujú v obmedzenom pumpovaní komodity na trh, čo naopak, pôsobí na ceny prorastovo. USA od začiatku koronakrízy spomalili svoju produkciu ropy už o 2,1 mil. barelov denne na aktuálnych 11 mil. barelov denne. Rovnako tak členova OPEC+ sa rozhodli, že predĺžia platnosť obmedzenia ťažby ropy o 9,7 mil. barelov denne aj počas celého júla 2020. Ropa Brent medzitýždenne oslabila o 2 USD za barel, keď sa počas dnešného dňa obchoduje za 41 USD za barel. AGROMAGAZÍN nateraz nemení svoj výhľad cenového vývoja ropy, keď naďalej očakávame posunutie cien komodity do pásma medzi 30 až 40 USD za barel. Riziká spojené s COVID-19 sú tu naďalej, pričom šírenie ochorenia pokračuje v akcelerácii. Plný nábeh svetovej ekonomiky do tempa predkrízového obdobia už v 3. kvartáli roka ako sa pôvodne avizovalo je veľmi málo pravdepodobný a i preto predpokladáme, že ceny ropy nateraz nemajú veľký priestor ďalej výraznejšie rásť.

Minulotýždňový vývoj na trhu s ropou vytvoril predpoklad pre malé zlacňovanie PHM na slovenských čerpacích staniciach v najbližších 10 dňoch. Predpokladáme, že cena nafty by mohla klesnúť o 1 eurocent/l na 1,03 EUR/l a cena benzínu natural 95 klesnúť rovnako o 1 eurocent/l na 1,15 EUR/l.

/AGROBIZNIS/Najaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov