logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

ARVI_1Vedenie MPRV SR počúva požiadavky svojich príspevkových organizácií

Po uvoľnení opatrení COVID-19 sa prvýkrát stretlo nové vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

so zástupcami príspevkovej Agentúry pre rozvoj vidieka /ARVI/. Na pôde Agroinštitútu v Nitre generálna tajomníčka služobného úradu /GTSÚ/ MPRV SR Vladimíra Fabriciusová so svojím tímom zhodnotila prácu a doterajšie výsledky ôsmych regionálnych antén, ktoré pôsobia v jednotlivých krajoch Slovenska. S ich prácou bola nadmieru spokojná.

Veľkú diskusiu vyvolala aktuálna téma potravinovej sebestačnosti, vzdelávanie a problém, ako zabezpečiť odbyt.

„Slovenské jedálne v školách a na inštitúciách by mohli fungovať na slovenských produktoch. Deti by mali jesť jahňacinu, kvalitné mliečne produkty, zeleninu a ovocie dopestované na našom území,“ predstavila svoju myšlienku Vladimíra Fabriciusová GTSÚ MPRV SR.

S touto problematikou súvisí aj výchova spotrebiteľa, a tá by sa mala začať už na školách. Prítomní sa zhodli: „Čo je naše, je dobré a kvalitné“. A úlohou MPRV je komunikovať a spropagovať slovenské výrobky. Pomôcť tomu môže aj interaktívna mapa našich producentov, na ktorej sa intenzívne pracuje,  a kampane v spolupráci s ministerstvom.

Jednou z tém rokovania bola aj poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex, ktorá sa tento rok bude pravdepodobne konať začiatkom septembra, ale iba vo vonkajších priestoroch.

Cieľom ARVI je pomáhať zhromažďovať, analyzovať a šíriť informácie v oblasti rozvoja vidieka, zabezpečovať spätnú väzbu zodpovedným orgánom vo vzťahu k rozvoju vidieka, podporovať aktivity trvalo udržateľného, vyváženého sociálno-ekonomického rozvoja vidieckych sídiel, poskytovať poradenstvo potenciálnym a existujúcim podnikateľským subjektom, verejnému a neziskovému sektoru na vidieku k ich činnosti zameranej na rozvoj vidieka.

Mgr. Anežka Hrdá

Riaditeľka odboru komunikácie a marketingu | Hovorkyňa

MPRV SRCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov