logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

mliekoStrach z krízy v mliekovom sektore súvisiacej s COVID 19 je väčší ako jej dopad – zatiaľ

Odborníci na problematiku mliekového sektora zo 70 krajín sveta počas 21. konferencie Medzinárodnej siete pre porovnávanie fariem (IFCN) ktorá sa konala v dňoch 2. až 3. júna diskutovali o súvislostiach s pandémiou koronavírusu. Podujatie sa zameralo na stav mliekového odvetvia pred, počas a po kríze.

2019 - je dôležité porozumieť roku pred krízou
 

Rast produkcie mlieka na úrovni 1,4 % bol v roku 2019 výrazne pod dlhodobým priemerom (2,3 %). Dôvodom bol najmä vývoj v Indii, Oceánii, Afrike a na Blízkom východe. Medzitým rastúca popularita alternatív mlieka v bohatých krajinách a nižšia dostupnosť mlieka v rozvíjajúcich sa ekonomikách spomalili rast dopytu po komodite. Ekonomika mliekových fariem vyzerala pozitívnejšie, pretože svetová cena mlieka sa v roku 2019 zvýšila o + 6 % na úroveň 37,3 USD/100 kg. Napriek tomu je pre mnohých poľnohospodárov, najmä v USA a EÚ, táto cena mlieka často príliš nízka.
Cesta do krízy - vývoj do mája 2020
Vývoj národnej realizačnej ceny za mlieko sa môže použiť ako aj ukazovateľ krízy. Z pohľadu na vývoj cien mlieka v jednotlivých krajinách v máji/februári 2020 v 75 krajinách sa zdá, že zatiaľ nedošlo k veľkej kríze, pretože ceny mlieka sa v priemere znížili o 4,6 %. Existujú však dve veľké krajiny, ktoré by sa dali považovať za „epicentrum mliečnej krízy“: USA a India s poklesom -29 % a -19 %. Prieskum medzi sektorovými odborníkmi odhalil, že jedna tretina krajín je iba na začiatku krízy. Dve tretiny účastníkov sa domnieva, že v ich prípade už kríza pomyselné dno dosiahla.
Cesta z krízy - výhľad cien mlieka do konca roku 2020
Výhľad svetovej ceny mlieka v roku 2020 zostáva komplexný a názory analytikov nie sú vyrovnané. Začiatkom júna trhy očakávajú rýchle oživenie cien mlieka, ktorá dosiahne v júli úroveň 35 USD/100 kg mlieka. Toto možno opísať ako scenár vývoja ceny tvaru „V“. Väčšina odborníkov na mlieko na konferencii však očakáva dlhšie obdobie kým sa dosiahnu predchádzajúce cenové úrovne (krivka v tvare U). Dôvodom je doterajší silný rast ponuky mlieka v roku 2020 spojený s vysokou pravdepodobnosťou poklesu dopytu na obyvateľa v dôsledku hospodárskej krízy. Bude sa vyžadovať ďalší výskum zásob mlieka a možného posunu dopytu po mlieku v rozvojových krajinách z neformálnych na formálne (štandardne priemyselne spracovávané) mliečne výrobky, čo by mohlo mať pozitívny vplyv na dovoz mlieka. Na konci konferencie sa ukázalo, že monitorovanie vývoja ukazovateľov v reálnom čase je kľúčové. IFCN bude v nadchádzajúcich mesiacoch aktualizovať svoj výskum s cieľom pomôcť ľuďom v mliekarenskom sektore vo svete sa v týchto časoch orientovať lepšie.

Zo zdrojov IFCN preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV NitraCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov