logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

foto1V RDP Most pri Bratislave dosahujú špičkové výsledky, aj s pomocou spoľahlivej techniky

ospodárenie takmer v mestskej časti Bratislavy má svoje špecifiká. Developerské obytné projekty rastú v tunajšom chotári ako huby po daždi a mnohí ich noví obyvatelia prisťahovaní z centra mesta zrazu zisťujú, že sa potraviny nevyrábajú priamo v obchodoch.

Byť dlhodobo úspešným v tejto časti Slovenska, navyše so silnou živočíšnou výrobou, napovedá predovšetkým o šikovnosti miestnych poľnohospodárov. Apropo, manažment RDP Most pri Bratislave je tradičným účastníkom podujatí, kde sa udeľujú ocenenia najlepším slovenským chovateľom. Nakoniec, aj v našej súťaži NAJ agromanažér boli z tohto podniku nominovaní už dvaja zástupcovia, pred takmer desiatimi rokmi dlhoročný predseda Ing. Rudolf Horváth a presne pred rokom hlavná zootechnička Ing. Viera Glasnáková.
Manažment podniku si veľmi dobre uvedomuje, že rastlinná a živočíšna výroba patria nevyhnutne k sebe, vzájomne sa ovplyvňujú. Aj keď prvotný pohľad na ekonomické tabuľky možno vrhá zlé svetlo na chov zvierat, napríklad maštaľný hnoj sa nenahraditeľne podieľa na udržateľnej pôdnej úrodnosti, a teda na lepších výsledkoch pri pestovaní plodín. Ťažko preto pochopiť nedostatočnú dotačnú podporu živočíšnej výroby, bohužiaľ viac ako posledných pár rokov.
Gro tržieb prináša do podnikovej pokladnice živočíšna výroba, predovšetkým mlieko. Šľachtiteľský chov 200 dojníc holštajnského plemena dosahuje špičkové výsledky, s úžitkovosťou v priemere okolo 11 500 kg patrí medzi najlepšie na Slovensku. Miestnou špecialitou je chov 30 jerseyských dojníc, povestných mliekom s bohatými zložkami. Pri úžitkovosti v priemere za laktáciu 6850 kg, obsahuje tuk v mlieku 6 % a bielkoviny 4 %. Mlieko predávajú aj priamo na vrátnici, každý jeden deň od skorého rána až do večera. Záujemcovia prichádzajúci čoraz častejšie aj zo širokého okolia, si môžu vybrať mlieko s označením Jersey alebo Holstein. V tejto súvislosti uvažujú v blízkej dobe nad investíciou do novej plniacej linky. Nemenej úspešné výsledky dosahujú tiež pri mäsovom plemene Charolais, pričom chov má taktiež prívlastok šľachtiteľský. Na poslednom vyhodnotení NAJ slovenský chov obsadili v kategórii dojčiacich kráv 2. miesto.        
V súčasnosti hospodári podnik na výmere 1100 ha poľnohospodárskej pôdy. Kľúčovou tržnou plodinou je ozimná pšenica tvrdá, ďalej pestujú repku, jačmeň, kukuricu a krmoviny na ornej pôde. Pôdy v miestnom chotári sú väčšinou na štrkovom podloží, čo v kombinácii s veľmi častým nedostatkom zrážok nedáva dobré predpoklady na dosahovanie vysokých úrod. Tieto nedostatky čiastočne eliminujú už spomínanou výživou prostredníctvom maštaľného hnoja a investíciami do modernej techniky. Pri tejto téme spomenú ich dôležitého dodávateľa, spoločnosť MOREAU AGRI. Dlhodobá a korektná spolupráca sa premietla do kúpy viacerých strojov, ktorými postupne modernizovali strojový park. Medzi najnovšie patrí traktor McCormick X7.690 agregovaný so žacou kombináciou Pöttinger Novacat X8 alebo 6-metrový univerzálny sejací stroj Pöttinger Terrasem C6.
Značka Pöttinger obohatila sortiment MOREAU AGRI len začiatkom minulého roka. Za relatívne krátke obdobie sa však firme podarilo dosiahnuť viac ako slušné čísla v predaji. V minulom roku na jeseň dodali na družstvo v Moste pri Bratislave sejačku Terrasem C6. K doterajším skúsenostiam hovorí agronóm a súčasne mechanizátor Ing. Juraj Krug: „Zasiali sme 400 ha tvrdej pšenice, 50 ha ozimného jačmeňa a 200 ha repky. S nastavovaním v začiatkoch nám ochotne pomohol servisný technik, čo by som chcel vyzdvihnúť a pochváliť. Ak to zhodnotím ako celok, vrátane kvalitnej práce stroja, čo sa následne prejavilo na stave porastov, určite neľutujeme rozhodnutie pre Pöttinger.“
Len nedávno dodanou novinkou je žacia kombinácia Novacat X8 RCB s pracovným záberom 8,3 metra. Označenie RCB znamená výbavu gumovými valcami – kondicionérom. Nielen farebne, ale predovšetkým spoľahlivosťou, dobre ladí s ďalším novým strojom – traktorom McCormick X7.690. Ing. Krug hodnotí novú kombináciu slovami: „Motýľom Pöttinger sme pokosili prvých 108 ha lucerny. Predtým sme používali na kosenie 2 traktory, jeden s čelnou a bočnou kosou a druhý s bočnou. Teraz máme ušetrený jeden stroj a navyše aj pohodlnú výkonovú rezervu pre prípad potreby. Chcel by som oceniť ešte kompaktnosť a šírku celej kombinácie v transportnej polohe, vďaka čomu je bezproblémová jazda po ceste a vyhýbanie sa prekážkam. V úzkych uličkách a pri frekvencii dopravy u nás je to veľmi dôležité.“  
Štefan Ščecina
AGROMAGAZÍN

Foto 1: Na snímke zľava: Agronóm a mechanizátor RDP Most pri Bratislave Ing. Juraj Krug a obsluha žacej kombinácie Jaroslav Hríž. 
foto1
Foto 2: Univerzálny sejací stroj Pöttinger Terrasem C6 agregujú s traktorom s výkonom 300 koní.
foto2
Foto 3: Traktor McCormick s maximálnym výkonom motora 220 koní nachádza uplatnenie aj so žacou kombináciou Pöttinger Novacat X8 RCB.
foto3
Foto 4: Čelná kosa je rokmi a tisíckami zákazníkov osvedčená, ale ešte aj vylepšená inováciami, 301 Novacat Alpha Motion PRO.

foto4Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov