logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

AIPoľnohospodárstvo a farmárčenie 4.0

Celý systém Poľnohospodárstva 4.0 vychádza z komplexného chápania poľnohospodárstva a využíva tri základné princípy:

princíp mechanizácie, princíp racionalizácie a princíp automatizácie. Nové pracovné postupy a zariadenia sú preto založené na využívaní kvalitných vstupných dát, ktoré zahŕňajú najmä informácie o členitosti terénu, pôdnych vlastnostiach, vlastnostiach porastu (zdravotný stav, rozsah napadnutia chorobami a škodcami) a pod. Tieto údaje sú získavané pomocou realizovaných analýz odobraných vzoriek, senzorov nainštalovaných stacionárne priamo v poraste alebo mobilných senzorov, ktoré tvoria súčasť pohybujúcej sa techniky alebo lietajúcich strojov, napr. dronov. Trendy vo vývoji technických prostriedkov sa prejavujú v dvoch základných smeroch. Prvým z nich je vývoj modernizovaných systémov agregovaných s klasickými traktormi, ktoré využívajú priebežnú komunikáciu medzi strojom a obsluhou traktora. Druhý smer je reprezentovaný vývojom robotických systémov, konštruovaných špeciálne pre konkrétnu pracovnú operáciu na samostatných podvozkoch s vlastným pohonom a ovládaním. (Agrobiznis, 2018)[1]

Prínosy Poľnohospodárstva 4.0 sa dajú všeobecne zhrnúť do nasledovných okruhov:

  • vyššia produktivita: nepretržité monitorovanie množstva rôznych parametrov, vyššie výnosy, menšia miera poškodenia plodín a rizika straty úrody;
  • väčšia udržateľnosť: menšie energetické vstupy (palivo, voda, hnojivá atď.), vyššia efektívnosť ich využívania, menšia environmentálna záťaž, prediktívna údržba techniky, vybavenia a zariadení;
  • ekonomické benefity: zníženie vstupných nákladov a vyšší príjem i zisk[2], dostupné aktuálne informácie a časozberné záznamy (dôležité pre správne rozhodovanie), uložené podrobné záznamy použiteľné napr. pri predaji farmy či jej odovzdaní nástupníkom, menšia potreba pracovnej sily;
  • iné benefity: komfortizácia pracovných podmienok, redukcia pracovného času (následkom automatizácie a robotizácie), transparentná produkcia (z pohľadu konzumentov), zvýšená bezpečnosť na cestách a pod.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov