logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

euro1Komentár: Ekonomika, efektivita a ekologizácia

Chemická ochrana rastlín je oblasť ktorá je v súčasnosti výrazne konfrontovaná s reštrikciami používania určitých skupín účinných látok.

Tlak na ekologizáciu výroby je citeľný či už v oblasti insekticídov, fungicídov, ale aj herbicídov. V roku 2020 končí registrácia väčšieho množstva pesticídnych látok z ktorých mnohé dodnes predstavovali hlavné piliere ochrany rastlín. Od roku 2021 budú pestovatelia nútení v mnohých oblastiach prepracovať agronomické stratégie. Už nebude možné spoliehať sa na razantný a systémový účinok insekticídov na báze chlorpyrifosu alebo thiaclopridu. K postupnému skresávaniu povolených účinných látok dochádza aj v oblasti fungicídov a herbicídov. Pestovatelia sú tak postavený medzi dva mlynské kamene. Na jednej strane tlačí ekonomika produkcie na druhej ubúdajúce „lacné“ a osvedčené možnosti v ochrane rastlín. Nič sa nedá robiť, tlak na znižovanie chemizácie, resp. používania „tvrdej“ chémie má vzostupný trend. V rukách pestovateľov však naďalej ostáva množstvo ovplyvniteľných faktorov. V ochrane rastlín je tým najhlavnejším správne a včas realizovaný zásah. Táto poučka, ktorá patrí medzi základný princíp efektívneho používania pesticídov bude zohrávať ešte väčšiu úlohu ako tomu bolo doteraz. Je akýmsi paradoxom, že aj napriek tomu, že podniky disponujú najmodernejšou aplikačnou technikou spĺňajúcou najvyššie požiadavky na kvalitu postreku, sú samotné zásahy v mnohých prípadoch vykonávané v nevhodnom čase. Charakter rastlinnej výroby, v ktorej sú rozhodujúce hektáre, plošná výkonnosť na jedného pracovníka a fakt, že z agronómov sa stávajú skôr plánovači „nutných“ aplikácii a štatisti, ako skutoční fytopatológovia, spôsobuje, že množstvo pesticídov v podstate len prechádza účtovníctvom a aplikačnými zariadeniami podniku bez požadovaného účinku. Nie je ojedinelé vidieť postrekovače s insekticídmi v kvitnúcej repke počas slnečného dňa, nečudujem sa preto, že včelári bili na poplach. Aplikácia systémových fungicídov v čase, keď nočné teploty klesajú hlboko pod bod mrazu asi nebude najoptimálnejším riešením pre požadovanú účinnosť. Časová tieseň veľkovýroby spôsobuje, že v postrekovačoch sú často tank-mixy, za ktoré by sa nehanbil žiadny alchymista.

V čase, keď sa čoraz viac skloňuje precízne poľnohospodárstvo, sa v praxi opakujú základné elementárne chyby. Ak sa budeme chcieť prispôsobiť trendom ekologizácie, je potrebné začať brať ochranu rastlín vážne.

Tomáš Baran

Naše poleCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov