logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usdaWASDE máj 2020: Prvý oficiálny odhad bilancie agrokomodít pre 2020/21

Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) koncom minulého týždňa

zverejnilo svoj májový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE). V májovom WASDE reporte USDA predstavilo po prvýkrát oficiálny odhad bilancie agrokomodít pre ročník 2020/21.

Pšenica:

Ročník 2019/20:

Svetová produkcia pšenice v sezóne 2019/20 sa odhaduje na 764,3 mil. ton, čo je o 0,2 mil. ton menej v porovnaní s minulomesačným odhadom ministerstva. Odhadované svetové zásoby pšenice na konci ročníka USDA navýšilo o 2,3 mil. ton na rekordných 295,1 mil. ton.

Ročník 2020/21

Nová úroda pšenice vo svete má podľa odhadov USDA dosiahnuť 768,5 mil. ton. Produkcia EÚ sa v nadchádzajúcom ročníku odhaduje na 143 mil. ton, Ruska na 77 mil. ton, Ukrajiny na 28 mil. ton, USA na 50,8 mil. ton, Číny na 135 mil. ton a Indie na 103 mil. ton. globálny dopyt po pšenici má medziročne poklesnúť, čo sa prejaví na náraste koncoročníkových zásob na nový rekord 310,1 mil. ton.

Kukurica:

Ročník 2019/20

Svetovú produkciu kukurice v sezóne 2019/20 USDA navýšilo medzimesačne o 1,8 mil. ton na 1114,8 mil. ton. Vlaňajšiu produkciu EÚ ministerstvo medzimesačne ponechalo na 66,6 mil. ton, rovnako tak produkciu Ukrajiny na 35,9 mil. ton. Prekvapivo bez zmeny ostáva odhad produkcie Brazílie (101 mil. ton) a Argentíny (50 mil. ton) a to napriek tomu, že viaceré oblasti Brazílie aktuálne trápi suché počasie. Vlaňajšiu produkciu USA ministerstvo upravilo nadol o 0,7 mil. ton na 347,1 mil. ton. Odhad koncoročníkových zásob kukurice v USA tak bol medzimesačne navýšený o 0,1 mil. ton na 53,3 mil. ton. Odhad exportov z USA v aktuálnom ročníku ministerstvo medzimesačne navýšilo o 1,3 mil. ton na 45,1 mil. ton.

Odhad svetových zásob kukurice na konci ročníka USDA medzimesačne zvýšilo o 11,5 mil. ton na 314,7 mil. ton. Svetové zásoby po odpočte zásob Číny boli medzimesačne navýšené o 2,6 mil. ton na 106,7 mil. ton.

Ročník 2020/21

Svetová produkcia kukurice má dosiahnuť rekordných 1186,9 mil. ton. Produkcia USA sa odhaduje na rekordných 406,3 mil. ton, Číny na 260 mil. ton, Brazílie na 106 mil. ton, Argentíny na 50 mil. ton, EÚ na 68,3 mil. ton a Ukrajiny na 39 mil. ton. Koncoročníkové zásoby vo svete majú stúpnuť na 339,6 mil. ton, resp. na 139,6 mil. ton po odpočte zásob Číny.

Produkcia USA vychádza zo zberovej plochy 89,6 mil. akrov a priemerného výnosu 178,5 bušelov na aker. Exporty kukurice z USA sa očakávajú na 54,6 mil. ton, celková domáca spotreba na 321,3 mil. ton, pričom koncoročníkové zásoby by mali na medziročnej báze vzrásť až na 84,3 mil. ton.

Olejniny:

Svetová produkcia olejnín 2019/20 sa najnovšie odhaduje na 575,2 mil. ton, čo znamená medzimesačný pokles o 1,9 mil. ton.

Sója:

Svetová produkcia sóje sa odhaduje na 336,1 mil. ton, čo je o 2 mil. ton menej ako USDA prognózovalo v apríli. Svetové zásoby na konci ročníka 2019/20 ministerstvo prognózuje na 100,3 mil. ton, čo je o 0,2 mil. ton menej ako pred mesiacom.

USDA medzimesačne znížilo odhad produkcie Brazílie o 0,5 mil. ton na 124,0 mil. ton, odhad produkcie pre Argentínu znížilo o 1 mil. ton na 51 mil. ton. Bez zmeny naďalej ostáva i vlaňajšia produkcia v USA (96,8 mil. ton). Odhad exportov sóje z USA v aktuálnej sezóne 2019/20 ministerstvo znížilo o 2,7 mil. ton na 45,6 mil. ton. Očakávané koncoročníkové zásoby krajiny sa najnovšie odhadujú na 15,8 mil. ton, čo znamená medzimesačný nárast o 2,7 mil. ton.

Repka:

Ročník 2019/20:

USDA ponechalo svetovú produkciu repky 2019/20 na 68,2 mil. ton. Svetové zásoby repky na konci ročníka ministerstvo medzimesačne znížilo o 0,7 mil. ton na 6,47 mil. ton. Vlaňajšiu produkciu repky v EÚ ministerstvo znížilo o 0,2 mil. ton na 16,8 mil. ton.

Ročník 2020/21:

V nadchádzajúcom ročníku USDA odhaduje svetovú produkciu repky na 70,8 mil. ton a koncoročníkové svetové zásoby na 7,06 mil. ton. Produkcia repky v EÚ by mala dosiahnuť 17 mil. ton, produkcia Kanady medziročne stúpne o 0,9 mil. ton na 19,9 mil. ton. Importy repky do EÚ by mali stúpnuť medziročne o 0,2 mil. ton na 6 mil. ton, pričom domáca spotreba repky sa odhaduje na 23,1 mil. ton. Koncoročníkové zásoby 2020/21 na medziročnej báze poklesnú o ďalších 120 tis. ton na 668 tis. ton.

Slnečnica:

Ročník 2019/20:

Svetová produkcia slnečnice sa najnovšie odhaduje na 55 mil. ton, čo je o 0,25 mil. ton menej ako pred mesiacom. Globálne zásoby plodiny na konci 2019/20 sa očakávajú na úrovni 2,21 mil. ton, čo je o 0,8 mil. ton menej ako pred mesiacom.

Ročník 2020/21:

Svetová produkcia slnečnice v nadchádzajúcom ročníku sa odhaduje na 56,7 mil. ton, pričom koncoročníkové zásoby vo svete USDA očakáva na 2,63 mil. ton. Produkcia Ruska sa odhaduje na 15,5 mil. ton (medziročne + 0,2 mil. ton), Ukrajiny na 17 mil. ton (medziročne +0,5 mil. ton) a EÚ na 9,6 mil. ton (medziročne – 10 tis. ton). Domáca spotreba slnečnice v EÚ v novom ročníku by mala dosiahnuť 9,7 mil. ton, koncoročníkové zásoby v EÚ majú medziročne poklesnúť o 30 tis. ton na 309 tis. ton.

/AGROBIZNIS/Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

Pozvanka-na-DEN-POLA-zrusene

agrofilm

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov