logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

agro-moneyKomentár: Manažmentu cenového rizika pomáha flexibilná burza

Ten, kto pozorne čítal tipy AGROMAGAZÍNu na speňažovanie produkcie plodín v roku 2020, ktoré sme zverejnili v našej ročenke AGROBIZNIS 2020 počas decembra minulého roka a rozhodol sa týmito odporúčaniami riadiť, ten potom v tomto momente pravdepodobne už má zakontrahovanú cenu aspoň časti svojej budúcoročnej produkcie viacerých plodín. Týka sa to hlavne pšenice a repky.

Pri pšenici sme odporúčali zrealizovať zvyšnú produkciu 2019 a pouvažovať nad kontrahovaním tretiny až polovice novej produkcie v čase, keď cena na burze MATIF vystúpi na 200 EUR/t. Pri repke sme odporúčali kontrahovať tretinu produkcie pri dosiahnutí ceny 410 EUR/t, druhú tretinu pri dosiahnutí cenového pásma 420 – 425 EUR/t a tretiu pri dosiahnutí pásma 425 – 435 EUR/t na burze MATIF. Cena pšenice dosiahla v tomto roku nateraz svoje maximum na úrovni 200 EUR/t a repky pri 423 EUR/t. Pravdou však je, že pšenica na burze MATIF „doslova len lízla“ značku 200 EUR/t počas jediného obchodného dňa a následne vplyvom hrozby koronavírusu, resp. ochorenia COVID – 19 sa do začiatku marca porúčala nadol k 175 EUR/t. Repka si to od januára do marca z ceny 423 EUR/t zamierila nadol k 385 EUR/t, následne posilnila k 405 EUR/t a následne sa prepadla k 340 EUR/t.

Z vyššie uvedeného sa naskytá otázka: Ako „vychytať“ priaznivú cenu pšenice, ak táto cena trvá na burze len jeden obchodný deň? Nie vždy je možné zakontrahovať si priaznivú cenu od odberateľa na slovenskom trhu priamo v daný obchodný deň, keď na to poukazujú ceny na burze. Obchodníci na fyzickom trhu totiž pri cenotvorbe nereagujú len na momentálne burzové ceny, ale aj aktuálny vývoj ponuky a dopytu ako aj ďalšie očakávania vývoja na miestnom domácom trhu. Pšenici sa na slovenskom trhu v čase cien na MATIFe v blízkosti 200 EUR/t (úvod februára) podarilo dostať cez značku 170 EUR/t, čo môžeme považovať za priaznivú cenu. Kontrahácia, resp. realizácia pri tejto cene dávala svoj ekonomický zmysel. No určite nie každý poľnohospodár dostal počas februára takúto zaujímavú cenovú ponuku. Vtedy je ďalšou alternatívou zakontrahovať si cenu prostredníctvom futures kontraktov na burze MATIF cez burzový hedžing. Ide o flexibilný spôsob, keďže poľnohospodár si dokáže zafixovať cenu prakticky v priebehu niekoľkých minút priamo zo svojej kancelárie.

Stratégie v 1.Q. 2020

Napríklad ak by si farmár začiatkom februára 2020 otvoril krátku pozíciu (pozícia zarába pri poklese ceny) na májový kontrakt pšenice za 200 EUR/t, v priebehu mesiaca (polovica marca) by túto pozíciu mohol zatvoriť na aktuálnej cene 175 EUR/t, čím by si k svojej realizačnej cene pšenice predanej na domácom trhu mohol pripísať k dobru ďalších 25 EUR/t (cenový rozdiel medzi 200 EUR/t a 175 EUR/t). Repka pri totožnej stratégii vstupu do krátkej pozície za 420 EUR/t (úvod januára 2020) a spätnom vyrovnaní pri súčasnej cene 340 EUR/t (polovica marca 2020) by agromanažérovi priniesla k dobru 60 EUR/t navyše.

Opatrnejší farmár, ktorý by mal obavy z prípadnej straty na burze v rámci vyššie uvedenej stratégie (ak by totiž pri stratégii vstupu do krátkej pozície napríklad cena pšenice vzrástla z 200 EUR/t na 210 EUR/t, potom výsledkom je burzová strata 10 EUR/t, no súčasne túto stratu spravidla vykrýva rast ceny plodiny na fyzickom trhu, ktorú farmár môže predať drahšie), by mohol namiesto vstupu do krátkej pozície siahnuť po nákupe tzv. put opcie na danú plodinu. Tá mu garantuje to, že jeho burzová pozícia mu zarába pri poklese ceny, pričom pri prípadnom raste ceny (do akejkoľvek hodnoty) je jeho maximálnou burzovou stratou výška zaplatenej prémie za nakúpenú opciu (pri pšenici sa táto prémia hýbe spravidla v okolí 7 EUR/t). Farmár tak pri raste ceny môže profitovať na predaji komodity na fyzickom trhu za vyššiu cenu a súčasne je krytý pred prípadným poklesom ceny plodiny.

V prípade kukurice vidíme na burze MATIF od januára do marca relatívne stabilné ceny, čo znamená, že uvedené stratégie by priniesli farmárovi zisk 5 EUR/t, v prípade opcií by zaknihoval stratu okolo 2 – 3 EUR/t v porovnaní s tým, že by sa na burze vôbec nezaistil. Na druhej strane ako už bolo povedané nami uvedená opčná stratégia v prípade všetkých spomenutých plodín farmárovi ponúka za cenu opčnej prémie jednak ochranu pred poklesom ceny plodiny na burze a súčasne aj možnosť profitovať na prípadnom raste ceny na domácom trhu počas trvania kontraktu.

Riešenie cenového risk manažmentu plodín má svoje opodstatnenie, pričom burza je vhodný nástroj k tomu ako risk manažment v tejto oblasti zvládať flexibilne. Volatilita cien agrokomodít vplyvom aktuálnych udalostí vo svete zrejme bude pokračovať najbližšie mesiace, preto odporúčame poľnohospodárom pozorne sledovať trhy a v prípade ďalších šancí ich využiť vo svoj prospech.

David KarkulínCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov