logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

kukurica4Rabobank: Kukurica v okolí 4 USD za bušel

V rámci nášho základného scenára očakávame,

že cena kukurice na burze CBoT bude mať po zvyšok sezóny 2019/20 podporu z titulu dočasnej tesnej bilancie ponuky a dopytu v USA. No ceny ostanú uväznené v hornom intervale päťročného historického cenového pásma plodiny 3,5 až 4 USD/bušel z titulu spomaľujúceho svetového dopytu po kukurici a očakávanej expanzii pestovateľských plôch a produkcie v ročníku 2020/21 a to predovšetkým v USA. Predpokladáme, že obchodné prímerie medzi USA a Čínou povedie k nárastu čínskych importov agrokomodít na úrovne spred začiatku obchodnej vojny. Dohoda by mohla znamenať import 6 mil. ton kukurice z USA do Číny, čo by mohlo vykompenzovať súčasný negatívny efekt silného dolára a vysokých dopravných nákladov vedúcich k spomalenému tempu exportov z USA. Obchodná dohoda však môže priniesť šancu na import viac ako 30 mil. ton americkej sóje zo strany Číny, čo by pozitívne pôsobilo na ceny celého agrokomoditného spektra. Predpokladáme, že v tomto prípade pomer ceny kukurice k sóji vzrastie nad 2,4:1, čo bude favorizovať scenár len miernej expanzie pestovateľských výmer kukurice v USA na jar 2020, ktoré by mohli vzrásť medziročne len o 1,8 mil. akrov na 91,8 mil. akrov. Nárast domácej spotreby kukurice v USA ako aj exportov pomôže absorbovať vysokú budúcoročníkovú produkciu kukurice v USA (očakávame výnos na úrovni 176 bušelov na aker, 11,04 t/ha) a zabezpečiť tak prijateľný medziročný rast koncoročníkových zásob 2020/21 v USA o 7,4 mil. ton na 53,3 mil. ton.

Naproti tomu rastúce svetové dodávky kukurice (mimo regiónu USA a Číny) kreslia nie veľmi veselý obraz pre ceny kukurice. Expanzia produkcie v regiónoch Čierneho mora a Južnej Ameriky sa do budúcnosti postará o nižšiu, no zato častejšiu volatilitu cien plodiny na burze v Chicagu. Jasným dôkazom boli tohtoročné rekordné produkcie a exporty kukurice v Brazílii, Argentíne a na Ukrajine, ktoré dokázali komfortne vykryť výpadok produkcie v USA. Tieto krajiny sa už podieľajú dvomi tretinami na globálnych exportoch kukurice a ich vzostup produkcie bude v nasledujúcich rokoch brzdou rastu cien kukurice na burze v Chicagu. Čo sa týka roku 2020, lokálne jesenné sucho (v 2019) v Brazílii a Argentíne reprezentuje určité riziko pre budúcu výšku produkcie kukurice v týchto krajinách.

Svetový dopyt po kukurici v ročníku 2019/20 (končí 31.8.2020) má medziročne poklesnúť o 1 %, pričom dôvodom je nižšia výroba kŕmnych zmesí kvôli prepuknutiu Afrického moru ošípaných v Číne. V ročníku 2020/21 by svetový dopyt po kukurici (po odpočte dopytu Číny) mal medziročne vzrásť o 2 %, čo by mohlo znížiť pomer svetových zásob k spotrebe z 12 % na 11 % a tým pomôcť cenám kukurice na CBoT držať sa naďalej v okolí 4 USD za bušel.

Stefan Vogel,

hlavný analytik Agri Commodity Markets Research, Rabobank

Odhad priemerných cien plodín na burzách v Chicagu (CBoT) a MATIF v roku 2020 od analytikov investičnej banky Rabobank pri ich základnom scenári vývoja:

Plodina

cena/jedn.

Burza

Q1/20

Q2/20

Q3/20

Q4/20

Kukurica

UScent/bušel

CBoT

390

395

400

398

Zdroj: Agri Commodity Markets Research, Rabobank

Outlook 2020: Supply Slide Saves Grounded Demand.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2019

najnaj-d1
naj-ch1

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov