logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usdaWASDE január 2020: USDA prekvapivo navýšilo produkciu jarín v USA

/AGROBIZNIS/

Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) uplynulý

piatok zverejnilo svoj januárový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE). V januárovom reporte pritom USDA finalizuje výšku vlaňajšej produkcie kukurice a sóje v USA a i preto bol tento report pod pozorným hľadáčikom účastníkov trhov.

 

Pšenica:

Svetová produkcia pšenice v sezóne 2019/20 sa odhaduje na 764,4 mil. ton, čo je o 1 mil. ton menej v porovnaní s decembrovým odhadom ministerstva. USDA medzimesačne navýšilo odhad tohtoročnej úrody pšenice v EÚ o 0,5 mil. ton na 154 mil. ton, pričom súčasne znížilo odhad vlaňajšej produkcie Ruska a to o 1 mil. ton na 73,5 mil. ton ako aj odhad produkcie Austrálie o 0,5 mil. ton na 15,6 mil. ton.

Svetové zásoby pšenice na konci ročníka ministerstvo medzimesačne znížilo o 1,4 mil. ton na 288,1 mil. ton.

Kukurica:

Svetovú produkciu kukurice v sezóne 2019/20 USDA navýšilo medzimesačne o 2,2 mil. ton na 1110,8 mil. ton. Ministerstvo medzimesačne navýšilo odhad produkcie EÚ o 0,4 mil. ton na 65 mil. ton a produkciu Ruska o 0,5 mil. ton na 14,5 mil. ton. Naďalej bez zmeny ostáva odhad produkcie Brazíliu (101 mil. ton) a Argentínu (50 mil. ton).

Účastníci trhov však boli najviac zvedaví na zmenu bilancie kukurice v USA, keďže USDA spravidla v januári už zverejňuje finálnu výšku produkcie. Keďže drvivá väčšina analytikov očakávala medzimesačný pokles produkcie (vrátane nás tu v redakcii AGROMAGAZÍNu), USDA prekvapilo, keď medzimesačne navýšilo odhad produkcie USA o 0,8 mil. ton na 347,8 mil. ton. USDA síce medzimesačne znížilo tohtoročníkovú zberovú plochu kukurice o 0,3 mil. akrov na 81,5 mil. akrov, no súčasne zvýšilo priemerný národný výnos kukurice z decembrových 167 bušelov na aker (10,47 t/ha) na finálnych 168 bušelov na aker (10,54 t/ha). Ministerstvo súčasne upozornilo, že kvôli stále prebiehajúcej žatve na severe Amerického stredozápadu ešte počas jari spraví nový prieskum finálnej úrody pre príslušných 5 štátov. Výsledky sa však už ale zrejme príliš meniť nebudú. USDA súčasne znížila odhad tohtoročníkových exportov kukurice z USA medzimesačne o 1,9 mil. ton na 45,1 mil. ton a súčasne korigovala nahor údaj o začiatočných zásobách ročníka 2019/20 takmer o 3 mil. ton, no vďaka citeľnému navýšeniu odhadu domácej spotreby sa všetky tieto zmeny neprejavili výrazne v zmene odhadu koncoročníkových zásob 2019/20. Tie USDA najnovšie odhaduje na 48,1 mil. ton, čo je o 0,4 mil. ton menej ako pred mesiacom.

Svetové zásoby kukurice na konci ročníka USDA medzimesačne navýšilo znížilo 2,8 mil. ton na 297,8 mil. ton. Svetové zásoby po odpočte zásob Číny USDA medzimesačne znížilo o 0,8 mil. ton na 98,7 mil. ton.

Olejniny:

Svetová produkcia olejnín 2019/20 sa odhaduje na 574,6 mil. ton, čo je rovnaké číslo ako pred mesiacom.

Sója:

Svetová produkcia sóje sa aktuálne odhaduje na 337,7 mil. ton, teda o 0,2 mil. ton viac v porovnaní s decembrovým odhadom. Svetové zásoby na konci ročníka 2019/20 USDA očakáva na 96,7 mil. ton, čo je o 0,3 mil. ton viac ako pred mesiacom.

Produkciu Brazílie a Argentíny ponechalo ministerstvo medzimesačne nezmenenú na 123 mil. ton (Brazília), resp. 53 mil. ton (Argentína) a nemenilo ani odhad produkcie EÚ (2,6 mil. ton).

Bilancia sóje pre USA sa menila len mierne. USDA kvantifikovalo finálnu produkciu aktuálneho ročníka na 96,8 mil. ton, čo je o 0,2 mil. ton viac v porovnaní s minulomesačným výhľadom. Podobne ako pri kukurici, i pri sóji USDA medzimesačne znížilo zberové plochy sóje a to o 0,6 mil. akrov na 75,0 mil. akrov, no súčasne navýšilo priemerný výnos plodiny z decembrových 46,9 bušelov na aker (3,15 t/ha) na 47,4 bušelov na aker (3,19 t/ha). Odhad koncoročníkových zásob ročníka 2019/20 v USA ostal medzimesačne nezmenený na 12,9 mil. ton.

Repka:

Svetovú produkciu repky 2019/20 USDA odhaduje na 67,7 mil. ton, čo je o 0,3 mil. ton menej ako pred mesiacom. Svetové zásoby na konci ročníka sa prognózujú na 6,78 mil. ton (pred mesiacom 6,69 mil. ton). USDA medzimesačne zredukovalo odhad produkcie USA, Austrálie a Čile.

Slnečnica:

Svetová produkcia slnečnice sa odhaduje na 54,0 mil. ton, čo je o 0,5 mil. ton viac ako pred mesiacom. Ministerstvo navýšilo odhad tohtoročnej produkcie Ruska medzimesačne o 0,8 mil. ton na 15,3 mil. ton a odhad produkcie Ukrajiny ostal na 15,5 mil. ton. Nemenil sa ani odhad produkcie v EÚ, ktorý zostal na 9,75 mil. ton. Globálne zásoby plodiny na konci 2019/20 sa očakávajú na úrovni 3,07 mil. ton, čo je o 0,47 mil. ton viac ako pred mesiacom.


 

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2019

najnaj-d1
naj-ch1

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov