logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

katalog-vo-vrecku

kravy2EkonMOD: Aktualizovaná aplikácia na výpočet emisií z chovu hovädzieho dobytka

V rámci podpory chovateľov dojníc na Slovensku je na pracovisku NPPC – VÚŽV Nitra

od roku 2015 priebežne vyvíjaná aplikácia EkonMOD milk, ktorej cieľom je asistovať chovateľovi v zefektívňovaní manažérskych rozhodnutí, rešpektujúc individuálnosť konkrétnej farmy.
Inovovaný prepočítavací modul Emisií z chovu HD
Inovovaný prepočítavací modul „Emisie z chovu hovädzieho dobytka“ kvantifikuje dopady alternatívnych chovateľských a manažérskych rozhodnutí na celkovú produkciu emisií, ktorá sekundárne indikuje aj možné rezervy v danom chove. Samostatná aplikácia je pripravená tak, že chovateľ vloží do aplikácie vstupné údaje, z ktorých sa podľa metodiky IPPC Guidelines for national greenhouse gas inventories 2006,  chapter 10 Emission from livestock and manure management, a EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, 3. B Manure management vypočítajú emisie metánu z enterickej fermentácie, emisie metánu a oxidu dusného z hnojného manažmentu a emisie amoniaku. Aplikácia automaticky vyčísluje produkciu metánu od dojníc, teliat do 6 mesiacov, nepripustených, pripustených a vysokoteľných jalovíc. Modul počíta aj s variantom realizácie výkrmu býkov na farme. Paralelne je k dispozícií aj aktualizovaný výstup kvantifikujúci produkciu amoniakálneho dusíka a oxidu dusného v rovnakej štruktúre kategórii zvierat v chove čo umožňuje stanovenie tvorby emisií pre každú kategóriu hovädzieho dobytka osobitne. To znamená, aplikácia vypočíta emisný faktor a emisie z chovu kráv, teliat, jalovíc pred pripustením a jalovíc teľných a pre výkrmový dobytok samostatne. Zadávanie údajov, ktoré špecifikujú produkčné ukazovatele a používaný systém chovu, sa naďalej realizuje prostredníctvom posúvačov, druhou alternatívou je priame vpísanie hodnoty zvoleného ukazovateľa. V spodnej časti modulu je zobrazovaná trojica výstupných kľúčových ukazovateľov zobrazujúcich celkovú produkciu metánu, amoniakálneho dusíka a oxidu dusného z konkrétneho chovu hovädzieho dobytka. Prostredníctvom tlačidla „vytlačiť“ je možne uchovať aktuálny výpočet a porovnať ho s inou manažérskou alternatívou. Prípadná modifikácia, rozšírenie či ďalšia špecializácia výstupov je možná po dohode a konzultácii s chovateľom. Aktuálne prebieha návrh a spracovanie aplikácie aj pre iné druhy hospodárskych zvierat chované na Slovensku (mäsový dobytok, ošípané a ovce), vrátane analýzy možností zapracovania účinnosti jednotlivých BAT techník a vytvoriť tak komplexný systém pre výpočet tvorby emisií za každý poľnohospodársky podnik so živočíšnou výrobou.
Ing. Miroslav Záhradník, PhD., Ing. Vojtech Brestenský, CSc., MVDr. Zuzana Palkovičová, PhD., Ing. Ján Huba, PhD.
NPPC-VÚŽV Nitra
V prípade záujmu o spoluprácu pri vývoji softvérov nás kontaktujte na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 037/65 46 371
Náhľad na aktualizovaný modul „Emisie z chovu hovädzieho dobytka“, ktorý je súčasťou podporného balíka aplikácií „EkonMOD milk – ekonomický model chovu dojníc“. Zobrazená kalkulácia emisií oxidu dusného za kategóriu kráv predstavuje model, všetky vstupy v uvedenej aplikácií zakaždým špecifikuje priamo chovateľ.