logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usdaWASDE december 2019: Minimálne zmeny v bilancii plodín

/AGROBIZNIS/

Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA)

tento utorok zverejnilo svoj decembrový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE). Tentoraz však v rámci bilancie agrokomodít urobilo len minimum zmien.

 

Pšenica:

Svetová produkcia pšenice v sezóne 2019/20 sa najnovšie odhaduje na 765,4 mil. ton, čo je o 0,1 mil. ton menej v porovnaní s novembrovým odhadom ministerstva. USDA medzimesačne spresnilo odhad tohtoročnej úrody pšenice v EÚ, ktorú navýšilo o 0,5 mil. ton na 153,5 mil. ton, rovnako tak navýšilo odhad produkcie Ruska o 0,5 mil. ton na 74,5 mil. ton ako aj odhad produkcie Číny o 1,6 mil. ton na 133,6 mil. ton. Naproti tomu znížilo odhad produkcie Argentíny medzimesačne o 1 mil. ton na 19 mil. ton a Austrálie o 1,1 mil. ton na 16,1 mil. ton.

Svetové zásoby pšenice na konci ročníka boli medzimesačne navýšené o 1,2 mil. ton na 289,5 mil. ton.

Kukurica:

Svetová produkcia kukurice v sezóne 2019/20 sa očakáva na úrovni 1108,6 mil. ton, čo je o 6,5 mil. ton viac ako USDA prognózovalo pred mesiacom. USDA tentoraz urobilo v rámci odhadov produkcie len jednu významnú zmenu, keď navýšilo tohtoročnú produkciu Číny o 6,8 mil. ton na 260,8 mil. ton. Medzimesačne nezmenený ostal odhad produkcie pre USA (347 mil. ton), Brazílie (101 mil. ton), Argentíny (50 mil. ton) ako aj EÚ (64,6 mil. ton). Svetové zásoby kukurice na konci ročníka USDA medzimesačne navýšilo o 4,6 mil. ton na 300,6 mil. ton. Naproti tomu svetové zásoby po odpočte zásob Číny USDA medzimesačne znížilo o 1,1 mil. ton na 99,5 mil. ton.

Čo sa týka bilancie USA v ročníku 2019/20, ministerstvo v nej tentoraz nerobilo žiadne zmeny. Produkcia ostáva na už spomenutých 347 mil. ton, exporty sa predikujú na 47 mil. ton a koncoročníkové zásoby na 48,5 mil. ton.

Olejniny:

Svetová produkcia olejnín 2019/20 sa odhaduje na 574,6 mil. ton, čo je o 3,3 mil. ton viac ako pred mesiacom. Dôvodom rastu je predovšetkým revízia odhadu úrody slnečnice v regióne Čierneho mora.

Sója:

Svetová produkcia sóje sa aktuálne odhaduje na 337,5 mil. ton, čo je o 0,9 mil. ton viac v porovnaní s novembrovým odhadom. Svetové zásoby na konci ročníka 2019/20 USDA očakáva na 96,4 mil. ton, čo je o 1 mil. ton viac ako pred mesiacom.

Produkcia sóje v Číne bola navýšená o 1 mil. ton na 18,1 mil. ton. Produkciu Brazílie a Argentíny ponechalo ministerstvo medzimesačne nezmenenú na 123 mil. ton (Brazília), resp. 53 mil. ton (Argentína) a nemenilo ani odhad produkcie EÚ (2,6 mil. ton).

Nemenila sa ani bilancia pre USA, čo znamená, že tohtoročná produkcia v krajine by mala dosiahnuť 96,6 mil. ton a koncoročníkové zásoby plodiny 2019/20 ostávajú na 12,9 mil. ton.

Repka:

Svetovú produkciu repky 2019/20 USDA odhaduje na 68,0 mil. ton, čo je o 0,5 mil. ton menej ako pred mesiacom. Svetové zásoby na konci ročníka sa prognózujú na 6,69 mil. ton (pred mesiacom 6,63 mil. ton). USDA medzimesačne zredukovalo odhad produkcie Kanady v EÚ o 0,5 mil. ton na 19,0 mil. ton, tohtoročnú produkciu v EÚ ponechalo na 17 mil. ton.

Slnečnica:

Svetová produkcia slnečnice sa odhaduje na 53,5 mil. ton, čo je o 2,3 mil. ton viac ako pred mesiacom. Ministerstvo navýšilo odhad tohtoročnej produkcie Ruska medzimesačne o 1,5 mil. ton na 14,5 mil. ton a odhad produkcie Ukrajiny išiel nahor o 1 mil. ton na 15,5 mil. ton. Odhad produkcie EÚ bol zredukovaný o 0,05 mil. ton na 9,75 mil. ton. Globálne zásoby plodiny na konci 2019/20 sa očakávajú na úrovni 2,6 mil. ton, čo je o 0,3 mil. ton viac ako pred mesiacom.

Reakcia trhov na report:

Plodiny reagovali na zverejnený report len minimálnymi cenovými pohybmi.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov