logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Moravek-PeterP. Morávek: Chotár je vizitkou každého jedného poľnohospodára 

V aktuálnom ročníku súťaže TOP agro ste vyhrali kategóriu

o Najkrajší chotár pri podnikoch nad 500 ha. Ktoré faktory podľa vás rozhodli o tomto víťazstve?

 

Do tejto súťaže sme sa prihlásili po piatykrát a veľmi ma teší, že tentoraz sa nám podarilo i vyhrať. Hlavným impulzom, prečo sme sa súťaže zúčastnili bolo, že sme po zmenách, ktorým dominovala pred niekoľkými rokmi generačná výmena, chceli zistiť ako sme sa odvtedy pohli dopredu. My sme náš progres evidovali, no predsa len externé hodnotenie očami iných ľudí a odborníkov prostredníctvom súťaže akou je TOP agro nám dáva objektívnejší obraz o tom, či sa tu niečo zmenilo alebo nie. Samozrejme, o náš chotár sa staráme bez ohľadu na to či sme prihlásení v súťaži alebo nie, pretože chotár je vizitkou každého jedného poľnohospodára.

Ako vyzerá starostlivosť o chotár v podaní PD Senica? Na ktoré aspekty v tejto oblasti kladiete špecifický dôraz?

Snažíme sa, aby porasty boli nezaburinené, zdravé a pokiaľ je to možné, bez škodcov. Obhospodarujeme všetky parcely pri vstupe do Senice zo všetkých strán a snažíme sa, aby vyzerali dobre. Máme aj spätnú väzbu od mesta Senica, keď primátor mi hovorí, že keď k nemu príde akákoľvek návšteva a zvlášť zo zahraničia, tak si všímajú chotár, chvália ho a vyjadrujú presvedčenie, že tu pôsobia zodpovední poľnohospodári. Snažíme sa udržiavať vykosené i pozemky v okolí ciest v blízkosti mesta, čím možno občas suplujeme činnosti, ktoré by mali inak robiť cestári. Sme však technicky vybavení aj na túto činnosť a pokiaľ je v mimosezónnom období možnosť, vyčleňujeme na tieto aktivity i našich ľudí. Keďže hospodárime v 13 katastrálnych územiach na 4100 ha pôdy a to aj na svahovitých pozemkoch, snažíme sa úzko spolupracovať aj z okolitými obcami pri riešeniach ako redukovať riziko záplav z prívalových dažďov. Po dohode so samosprávami obsievame rizikové parcely viacročnými krmovinami, trvalotrávnymi porastmi či hustosiatymi plodinami, ktoré dokážu efektívnejšie zadržať vodu v pôde. Osevný postup volíme strategicky, pričom v ňom zohľadňujeme aj takéto faktory, ktoré majú svoju súvislosť s prebiehajúcou klimatickou zmenou. Osobitou súčasťou je potom starostlivosť o zvieratá, kde sa prostredníctvom investícií do nových ustajňovacích priestorov a technológií ako aj cez systém práce zamestnancov sústredíme na zvyšovanie welfare zvierat, ktoré sa nám potom za to odvďačujú rastúcou úžitkovosťou. 

Celý rozhovor s predsedom predstavenstva PD Senica Petrom Morávkom si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 11/2019 na s. 20 až 22.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov