logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usdaWASDE november 2019: Odhad produkcie kukurice v USA klesá

/AGROBIZNIS/

Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) koncom minulého týždňa zverejnilo svoj novembrový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE). A opäť prekvapilo trhy.

Pšenica:

Svetová produkcia pšenice v sezóne 2019/20 sa najnovšie odhaduje na 765,6 mil. ton, čo je o 0,3 mil. ton viac v porovnaní so septembrovým odhadom ministerstva. Svetové zásoby pšenice na konci ročníka sa prognózujú na 288,3 mil. ton, teda o 0,5 mil. ton viac v porovnaní s októbrovým odhadom. USDA medzimesačne znížilo odhad produkcie Austrálie o ďalších 0,8 mil. ton na 17,2 mil. ton, USA o 1 mil. ton na 52,3 mil. ton. Naopak, pre región Európy ministerstvo navyšovalo svoje odhady. Pre EÚ ministerstvo medzimesačne navýšilo produkciu o 1 mil. ton na 153 mil. ton, produkciu Ruska zvýšilo o 1,5 mil. ton na 74 mil. ton a Ukrajiny o 0,3 mil. ton na 29 mil. ton.

Kukurica:

Svetová produkcia kukurice v sezóne 2019/20 sa očakáva na úrovni 1102,2 mil. ton, čo je o 1,8 mil. ton menej ako pred mesiacom. Svetové zásoby na konci ročníka USDA odhaduje na 296 mil. ton, čo je o 6,6 mil. ton menej v porovnaní so septembrovým odhadom. Svetové zásoby po odpočtu zásob Číny sa odhadujú na 100,7 mil. ton. USDA naďalej drží nezmenený odhad produkcie pre Brazíliu (101 mil. ton), Argentínu (50 mil. ton) ako aj pre Čínu (254 mil. ton). Produkcia EÚ sa odhaduje na 64,6 mil. ton, čo je o 0,2 mil. ton menej v porovnaní s októbrovým odhadom. USDA súčasne zredukovalo nadol i produkciu Ukrajiny a to medzimesačne o 0,5 mil. ton na 35,5 mil. ton.

USDA pokračuje v poklese odhadu tohtoročnej produkcie kukurice v USA, ktorú medzimesačne znížilo o 3 mil. ton na 347,0 mil. ton. Ministerstvo medzimesačne znížilo odhad priemerného hektárového výnosu plodiny v USA z 168,4 bušelov na aker (bpa) na 167,0 bpa (10,47 t/ha), zatiaľ čo odhad zberovej plochy kukurice v krajine ponechalo nezmenený na 81,8 mil. akrov. Koncoročníkové zásoby 2019/20 v USA však boli medzimesačne zredukované len o 0,4 mil. ton na 48,5 mil. ton a to z dôvodu, že USDA z dôvodu pomalého tempa exportov upravilo nadol odhad tohtoročníkových exportov plodiny z USA medzimesačne o 1,3 mil. ton na 47,0 mil. ton.

Olejniny:

Svetová produkcia olejnín 2019/20 sa odhaduje na 571,3 mil. ton, čo je o 3,5 mil. ton menej ako pred mesiacom.

Sója:

Odhad svetovej produkcie sóje bol medzimesačne znížený o 2,4 mil. ton na 336,6 mil. ton. Svetové zásoby na konci ročníka 2019/20 sa odhadujú na 95,4 mil. ton, čo je o 0,2 mil. ton viac ako pred mesiacom. Produkciu Brazílie a Argentíny ponechalo ministerstvo medzimesačne nezmenené na 123 mil. ton (Brazília), resp. 53 mil. ton (Argentína) a nemenilo ani odhad produkcie EÚ (2,6 mil. ton). Bilancia pre USA sa tentoraz menila len mierne. USDA medzimesačne ponechalo odhad tohtoročníkovej produkcie sóje v USA (zber práve prebieha) nezmenený na 96,6 mil. ton, pričom nemenilo ako odhad priemerného výnosu plodiny (46,9 bpa) tak ani zberové plochy (75,6 mil. akrov). Vďaka miernemu zníženiu odhadu tohtoročníkovej domácej spotreby sóje došlo k medzimesačnému navýšeniu odhadu koncoročníkových zásob plodiny v USA o 0,4 mil. ton na 12,9 mil. ton.

Repka:

Svetovú produkciu repky 2019/20 najnovšie USDA odhaduje na 68,5 mil. ton, čo je o 0,1 mil. ton menej ako pred mesiacom. Svetové zásoby na konci ročníka sa prognózujú na 6,63 mil. ton (pred mesiacom 6,45 mil. ton). USDA medzimesačne zredukovalo odhad produkcie repky v EÚ o 0,2 mil. ton na 17,0 mil. ton, produkciu v Kanade ponechalo na 19,5 mil. ton.

Slnečnica:

Svetová produkcia slnečnice sa odhaduje na 51,2 mil. ton, čo je o 0,2 mil. ton menej ako pred mesiacom. Globálne zásoby plodiny na konci 2019/20 sa očakávajú na úrovni 2,3 mil. ton.

Reakcia trhov na report:

Cena kukurice na burze CBoT po zverejnení reportu posilnila do konca obchodného dňa o 0,6 %, zatiaľ čo ceny pšenice a sóje korigovali nadol o 1 %.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov