logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usdaWASDE október 2019: Bilancia sóje v USA sa ďalej stenčuje

/AGROBIZNIS/

Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA)

koncom minulého týždňa zverejnilo svoj októbrový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE). A opäť prekvapilo trhy.

Pšenica:

Svetová produkcia pšenice v sezóne 2019/20 sa najnovšie odhaduje na 765,3 mil. ton, čo je len o 0,3 mil. ton menej v porovnaní so septembrovým odhadom ministerstva. Svetové zásoby pšenice na konci ročníka sa prognózujú na 287,8 mil. ton, čo je o 1,3 mil. ton viac ako pred mesiacom. USDA medzimesačne znížilo odhad produkcie Austrálie o 1 mil. ton na 18 mil. ton, Kanady o 0,3 mil. ton na 33 mil. ton, zatiaľ čo v EÚ ministerstvo spresnilo tohtoročnú výšku produkcie jej medzimesačným navýšením o 1 mil. ton na 152 mil. ton. Produkciu USA ako aj Ruska a Ukrajiny ponechalo USDA bez zmeny.

Kukurica:

Svetová produkcia kukurice v sezóne 2019/20 sa očakáva na úrovni 1104 mil. ton, čo je o 0,8 mil. ton menej v porovnaní s minulomesačným odhadom. Svetové zásoby na konci ročníka USDA kvantifikovalo na 302,6 mil. ton, čo je o 3,7 mil. ton menej v porovnaní so septembrovým odhadom. Svetové zásoby po vyňatí zásob Číny sa odhadujú na 106,7 mil. ton. USDA medzimesačne ponechalo nezmenený odhad produkcie pre Brazíliu (101 mil. ton), Argentínu (50 mil. ton), EÚ (64,8 mil. ton), Ukrajinu (36 mil. ton) ako aj pre Čínu (254 mil. ton). Menila sa však bilancia pre túto sezónu ostro sledované USA, pri ktorej však USDA prekvapilo, keď medzimesačne znížilo svoj odhad tohtoročnej produkcie krajiny len o 0,5 mil. ton na 350,0 mil. ton. Ministerstvo zvýšilo medzimesačne odhad priemerného hektárového výnosu plodiny v USA z 10,55 t/ha (168,2 bušelov na aker - bpa) na 10,56 t/ha (168,4 bpa), pričom analytici ako aj účastníci trhov čakali ďalší pokles tohto parametra. USDA súčasne zredukovalo odhad tohtoročnej zberovej plochy kukurice v USA o 0,2 mil. akrov (okolo 100 tis. ha) na 81,8 mil. akrov, čo napokon viedlo aj k redukcii celkovej produkcie krajiny na medzimesačnej báze o spomínaných 0,5 mil. ton na 350,0 mil. ton. Vzhľadom na dáta o stave zásob plodiny v USA k 1.9. 2019, čo je súčasne začiatok ročníka, ministerstvo medzimesačne zredukovalo počiatočné zásoby kukurice v USA pre sezónu 2019/20 o 8,4 mil. ton na 53,7 mil. ton. Súčasne zredukovalo odhad tohtoročných exportov z USA o 3,7 mil. ton na 48,3 mil. ton a jemne upravovalo i domácu spotrebu (navýšenie spotreby pre výrobu kŕmnych zmesí a súčasne pokles spotreby pre produkciu bioetanolu), čo viedlo k stanovenie koncoročníkových zásob kukurice v USA na 49,0 mil. ton, teda o 6,6 mil. ton menej v porovnaní so septembrovým odhadom.

Olejniny:

Svetová produkcia olejnín 2019/20 sa odhaduje na 574,9 mil. ton, čo je o 4,7 mil. ton menej ako pred mesiacom.

Sója:

Odhad svetovej produkcie sóje bol medzimesačne zredukovaný o 2,4 mil. ton na 339,0 mil. ton. Svetové zásoby na konci ročníka 2019/20 sa odhadujú na 95,2 mil. ton, čo je o 4,0 mil. ton menej ako pred mesiacom. Produkciu Brazílie a Argentíny ponechalo ministerstvo medzimesačne nezmenenú na 123 mil. ton (Brazília), resp. 53 mil. ton (Argentína). Produkciu EÚ nechalo ministerstvo taktiež bez zmeny na 2,6 mil. ton. Bilancia sa opäť menila v USA. USDA medzimesačne znížilo odhad priemerného výnosu plodiny zo 47,9 bpa na 46,9 bpa a súčasne zredukovalo odhad tohtoročných zberových plôch sóje v USA o 0,3 mil. ton na 75,6 mil. ton, čím došlo k medzimesačnému poklesu odhadu produkcie sóje v USA o 2,2 mil. ton na 96,6 mil. ton. USDA v nadväznosti na zistené dáta o stave zásob sóje v USA k 1.9.2019 medzimesačne znížilo počiatočné zásoby plodiny v USA o 2,4 mil. ton na 24,9 mil. ton. Pri minimálnych zmenách v domácej spotrebe a ponechaní odhadu exportov na 48,3 mil. ton ministerstvo medzimesačne znížilo odhad koncoročníkových zásob sóje v USA o 5,2 mil. ton na 12,5 mil. ton (ešte v júli bol odhad zásob na takmer 29 mil. ton).

Repka:

Svetovú produkciu repky 2019/20 najnovšie USDA odhaduje na 68,6 mil. ton, čo je o 1 mil. ton menej ako pred mesiacom. Svetové zásoby na konci ročníka sa prognózujú na 6,45 mil. ton. USDA medzimesačne redukovalo odhad produkcie repky v EÚ (na 17,2 mil. ton) ako aj v Kanade (na 19,5 mil. ton). Koncoročníkové zásoby repky v EÚ 2019/20 majú klesnúť na 904 tis. ton.

Slnečnica:

Svetová produkcia slnečnice sa odhaduje na 51,4 mil. ton, čo je rovnaké číslo ako pred mesiacom. Globálne zásoby na konci 2019/20 sa očakávajú na úrovni 1,56 mil. ton.

Reakcia trhov na report:

Trhy zareagovali na report pomerne hekticky, keď kvôli prekvapivému navýšeniu priemerného výnosu kukurice v USA do konca obchodného dňa poklesla jej cena na burze CBoT o 4 %. Kukurica stiahla nadol aj ceny pšenice o 2 %, pričom sója uzatvorila na medzidennej báze na nezmenenej úrovni.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2019

najnaj-d1
naj-ch1

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov