logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

kukurica4O budúcich cenách kukurice môže prezradiť viac ukazovateľ pomeru zásob k jej spotrebe v USA

/AGROBIZNIS/

Producenti kukurice v USA čelia túto jar veľkej výzve,

keď studené a extrémne daždivé počasie viedlo k najpomalšiemu tempu sejby plodiny v histórii krajiny.

Neskorá sejba kukurice naznačuje, že tohtoročný priemerný výnos kukurice sa bude nachádzať pod dlhodobým priemerom. Neskoršia sejba totiž spravidla prináša pokles potenciálu výnosu plodiny. A tak nateraz môžeme stále len hádať, koľko kukurice budú mať USA na strane ponuky v sezóne 2019/20. To v kombinácii s dopytom bude mať rozhodujúci vplyv na cenu plodiny a to nielen v USA, ale na celom svete.

Vzťah ceny kukurice a pomeru zásob k spotrebe plodiny

Ponuka a dopyt rozhodujú o cene plodiny. Veľmi dobrým ukazovateľom, ktorý reflektuje na vzájomnú bilanciu medzi ponukou a dopytom konkrétnej komodity je tzv. pomer koncoročníkových zásob k celoročníkovej spotrebe sledovanej plodiny. V prípade bilancie USA je tento ukazovateľ ostro sledovaný. Spravidla platí, že pokiaľ pomer zásob k spotrebe v USA sa drží nad 12 %, trh s kukuricou je dobre zásobovaný, čo drží ceny plodiny v mantineloch priemeru. Ak však začne tento pomer klesať na nižšie úrovne, automaticky na to reflektuje i cena plodiny. Analytici DTN Progressive Farmer v USA vypracovali graf, ktorý dokumentuje závislosť vývoja priemernej farmárskej ceny kukurice v USA na vývoji ukazovateľa pomeru zásob k spotrebe plodiny v krajine za obdobie 1997 až 2018. Na základe dostupných dát o farmárskych cenách kukurice v USA a pomeru zásob k spotrebe v sledovanom období vygenerovali krivku, ktorá naznačuje na očakávanú priemernú farmársku cenu kukurice pri rôznom pomere zásob k spotrebe. Tak napríklad podľa septembrových dát reportu WASDE USDA odhadovalo koncoročníkové zásoby kukurice 2019/20 v USA na 62,1 mil. ton a ročníkovú domácu spotrebu USA (domáca spotreba plus exporty) USA na 358,3 mil. ton. V praxi to znamená komfortný pomer zásob k spotrebe na 17,3 % (62,1/358,3 x 100 = 17,3 %). Po odčítaní v grafe hodnota 17,3 % signalizuje na priemernú farmársku cenu kukurice 3,25 USD za bušel, resp. 3,55 – 3,65 USD za bušel pri cenách futures na burze CBoT (priemerná cenová prémia v USA, t.j. rozdiel medzi cenami na fyzickom trhu a cenami futures na CBoT je spravidla mínus 0,3 – 0,4 USD/bušel, pričom hodnota sa mení v závislosti od sezónnosti a aktuálnej ponuky plodiny na trhu).

Avšak najnovší report USDA o zásobách plodín v USA tento pondelok (30.9.) potvrdil prekvapivý pokles zásob kukurice v krajine, pričom oproti septembrovému odhadu vo WASDE reporte sú počiatočné zásoby ročníka 2019/20 kukurice o 8 mil. ton nižšie ako sa uvádza v septembrovom WASDE. Reálne tak môžeme očakávať v októbrovom WASDE reporte (bude zverejnený budúci týždeň) citeľný pokles odhadu koncoročníkových zásob kukurice v USA a tým aj korekciu pomeru zásob k spotrebe na nižšie čísla. Pokles zásob o spomínaných 8 mil. ton pri nezmenenom odhade spotreby (t.j. údaj zo septembrového reportu WASDE) by posunul pomer zásob k spotrebe na 15 %, čo signalizuje farmárske ceny kukurice na úrovni 3,45 USD/bušel (futures 3,75 – 3,85 USD/bušel).

Pritom finálny výnos kukurice v USA túto sezónu kvôli omeškanej sejbe môže byť ešte nižší v porovnaní so súčasným odhadom, rovnako tak zberové plochy kukurice v krajine môžu byť reálne nižšie ako sa v súčasnosti očakáva. Pomer koncoročníkových zásob k celoročníkovej spotrebe v USA tak môže najbližšie mesiace klesnúť ešte viac, čo by signalizovalo ďalší rast očakávanej ceny kukurice.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov