logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

cukrova_repaZačína sa repná kampaň 2019/20

Jana Holéciová

Slovenskí pestovatelia cukrovej repy a výrobcovia cukru 6. septembra

odštartovali repnú kampaň 2019/2020. Výroba cukru na Slovensku má dlhoročnú, kontinuálnu, takmer 200 ročnú tradíciu.

Ako prvý do repnej kampane vstupuje cukrovar v Seredi (Slovenské cukrovary s.r.o.). Cukrovar v Trenčianskej Teplej (Považský cukor a.s.) sa do produkcie zapojí 17. septembra. V tomto roku sa bude cukrová repa zbierať z plochy 22 373 ha. V poslednom období ide pritom o relatívne stabilnú plochu výmery cukrovej repy, ktorú pre domáce potreby pestuje 215 pestovateľov. Hoci sa repná kampaň ešte len začína, odhady už dnes hovoria o priemernej úrode repy na úrovni 65 t/ha, priemernej cukornatosti 16,8% a celkovej produkcii 1, 450 mil. ton repy. Oba funkčné cukrovary z toho množstvo vedia vyťažiť približne 205 – 215 tis. ton cukru.

Nárast produktivity cukrovej repy za posledných 15 rokov sa prakticky zdvojnásobil, čím sa Slovenská republika vyrovnáva v konkurencieschopnosti pestovania cukrovej repy s cukrovarníckymi veľmocami západnej EÚ, čo potvrdzuje opodstatnenosť zastúpenia tejto špeciálnej plodiny na našich poliach a jej agrotechnický význam v osevných postupoch“, uviedol Adrian Šedivý predseda dozornej rady Slovenského cukrovarníckeho spolku.

Vertikála cukrová repa-cukor pritom skutočne predstavuje pre slovenskú ekonomiku pojem biele zlato. Ide o jedinú kompletnú a plne funkčnú vertikálu v rámci agropotravinárskeho sektora, ktorá zabezpečuje produkciu suroviny a jej spracovanie až po finalizáciu práve na Slovensku. Dosahuje 120% sebestačnosť vo výrobe cukru a vykazuje pozitívne zahraničnoobchodné saldo. Toto strategické odvetvie štátu poskytuje stabilné pracovné miesta pre viac ako 3000 ľudí, a to prevažne vo vidieckych oblastiach. Každé jedno euro v podobe podpôr sa štvornásobne vracia do štátneho rozpočtu.

„Tohtoročná cukrová kampaň bude už tretia po sebe, odkedy v roku 2017 prestali v celej Európskej únii platiť výrobné kvóty na cukor. Následný obrovský pretlak cukru a pokles odbytových cien priamo ohrozoval aj našich pestovateľov repy a výrobcov cukru. Dnes musíme povedať, že aj vďaka prístupu ministerstva pôdohospodárstva, podporným systémovým opatreniam a zelenej nafte aj pre cukrovú repu si trúfame toto zložité obdobie prekonať“, uviedol v prvý deň repnej kampane predseda predstavenstva Považského cukru a.s. a zároveň predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku Michal Abelovič (spolok je členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory).

Keďže cukor zo slovenskej cukrovej repy vyrábame na Slovensku, výrazne tým chránime životné prostredie, pretože nie sme závislí na dovozoch z okolitých krajín. Cukrová repa má významné miesto v osevnom postupe a je zdrojom nielen cukru, ale aj krmiva pre hospodárske zvieratá. Z jedného hektára cukrovej repy vie ročne dýchať kyslík 62 ľudí. Dokonca podľa aktuálnych štúdií vie pole cukrovej repy vyprodukovať viac kyslíka ako porovnateľná plocha lesa.

Cukrovar v Trenčianskej Teplej plánuje ukončiť aktuálnu repnú kampaň k 11. januáru budúceho roka. Seredský cukrovar o niekoľko dní neskôr – pravdepodobne k 22. januáru.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov