logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

sojaCeloslovenský deň poľa sóje 2019 - kľúčová plodina pre možnosť vyhlásenia Slovenska bez GMO

Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa dňa 3. septembra 2019 uskutočnil už štvrtý ročník Celoslovenského dňa poľa sóje s cieľom možnosti vyhlásenia Slovenska bez GMO.

Organizátori - Spoločnosti SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o., BOWTEN s.r.o. AT ZEMPLÍN spol. s r.o., Gamota JR s.r.o., AGROTRADE GROUP spol. s r.o. a Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností zabezpečili pre pozvaných z radov pestovateľov sóje, spracovateľov na krmivá, výrobcov kŕmnych zmesí, chovateľov hospodárskych zvierat a potravinárskych podnikov prehliadku porastov 13 druhov odrôd osív sóje, včítane noviniek osív pre vegetačný rok 2020. Boli vykonané praktické ukážky poľnohospodárskych strojov pre dokonalú agrotechniku pestovania sóje. V rámci podujatia boli prezentované prvé potraviny registrované pod značkou „Vyrobené bez použitia GMO.“

V rámci príhovorov organizátori ocenili pozitívny prístup ministerstva a poľnohospodárskej komory, ktorí myšlienku pestovania sóje za účelom možnosti výroby a ponuky potravín bez použitia GMO od začiatku podporovali. Dôkazom je aj zaradenie pestovania bielkovinových plodín do schémy štátnej podpory. Týmto sa Slovensko priblíži k sebestačnosti výroby bielkovinových krmív bez GMO a tým aj produkcie jedinečných potravín.

Záverom bolo približne pre približne 300 odborníkov z praxe vykonané Slávnostné otvorenie osivárskeho závodu SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o. v areáli Sečovce. Táto investícia v objeme nad 2,0 milióna EUR, zabezpečí pre pestovateľov plnohodnotné pestovanie sóje na osivárske účely, ich spracovanie na modernej technológii a v konečnom dôsledku možnosť výberu preverených a kvalitných osív z domácej produkcie pre širokú pestovateľskú verejnosť, už od roku 2020.

Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov