logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

osipane3MPRV SR: Evidujeme ďalšie prípady afrického moru ošípaných na území SR!

Ing. Daniel Hrežík

Africký mor ošípaných (AMO) sa rozšíril o ďalšie prípady potvrdenia tejto nákazy u diviaka.

K dnešnému dňu je evidovaných 23 laboratórne potvrdených prípadov, všetky na území okresu Trebišov, 12 prípadov u diviaka a 11 prípadov v chove domácich ošípaných. Vyšetrenia ďalších diviakov, ako aj domácich ošípaných, v národnom referenčnom laboratóriu vo Zvolene, naďalej prebiehajú.

Od 21. augusta 2019 posiela Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na pomoc poľovníkom chladiace boxy, na uloženie ulovenej diviačej zveri,  v súvislosti s plnením nariadenia intenzívneho lovu diviačej zveri. V pondelok 02.septembra 2019 boli v okrese Trebišov odovzdané chladiarenské zariadenia všetkým 41 užívateľom poľovných revírov. Úvodom tohto týždňa začala aj distribúcia chladiarenských zariadení do okresu Sobrance a Michalovce.

Aktuálne a podrobné informácie o nových prípadoch nájdete na: http://www.mpsr.sk/?navID=424

Ing. Daniel Hrežík

Odbor komunikácie a marketingu | Kancelária ministra

MPRV SR

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov