logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

euro1

Akú poľnohospodársku politiku vlastne chceme? Pohľad na redistributívnu platbu a stropovanie

MPRV SR realizovalo na prelome rokov 2018 a 2019 reprezentatívny

dotazníkový prieskum s cieľom získať informácie o preferenciách poľnohospodárov aj nepoľnohospodárov vo vzťahu k nastaveniu novej SPP na Slovensku. Výsledky dotazníkového prieskumu môžu poskytnúť východisko pri zostavovaní tzv. Strategického plánu SPP, t.j. plánu na aplikáciu SPP na Slovensku na roky 2021 – 2027.
Redistributívna platba a stropovanie
Predstavy zástupcov rodinných a korporátnych fariem sa líšia pri redistributívnej platbe a pri stropovaní. Podľa legislatívneho návrhu Európskej komisie musí členský štát uplatniť redistributívnu platbu. Ide o vyššiu platbu na prvé hektáre každej farmy (napríklad na prvých 100 hektárov), čím sa zabezpečí vyššia hektárová podpora pre malé farmy ako pre veľké farmy. Zástupcovia korporátnych fariem sú proti aplikácii redistributívnej platby (57 percent respondentov), alebo sú za aplikáciu redistributívnej platby v minimálnom rozsahu (18 percent), kým zástupcovia rodinných fariem podporujú redistributívnu platbu v maximálnej miere (68 percent) alebo primeranej miere (22 percent).
Európska komisia navrhuje povinné stropovanie priamych platieb na farmu. Farma by získala priame platby na úrovni maximálne 100 tisíc EUR plus osobné náklady. 83 percent rodinných farmárov považuje stropovanie za dobrý nástroj, kým 75 percent zástupcov korporátnych fariem považuje stropovanie priamych platieb za zlý nástroj. 64 percent nepoľnohospodárskych respondentov považuje stropovanie za dobrý nástroj.
Aký je Váš názor na stropovanie priamych platieb (všetci respondenti)

Porovnanie názorov rodinných poľnohospodárov (hore) a korporátnych poľnohospodárov (dole)

Zdroj: Dotazník MPRV SR, 2019

Ján Pokrivčák, SPU Nitra a Inštitút pôdohospodárskej politiky, MPRV SR

Marián Tóth, SPU v Nitre

Celú analýzu nájdete v AGROMAGAZÍNe 08/2019 na s. 16-17

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov