logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usdaWASDE august 2019: Zverejnené výmery jarín v USA prekvapili

/AGROBIZNIS/

Augustový report o Odhade svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách od Amerického ministerstva pre poľnohospodárstvo (USDA) priniesol po zverejnení dát o osevných plochách jarín v USA na trh poriadnu dávku cenovej turbulencie. Tá sa, žiaľ, nevyvíjala v prospech poľnohospodárov.

Pšenica:

Svetová produkcia pšenice v ročníku 2019/20 má dosiahnuť 768,1 mil. ton, čo je o 3,4 mil. ton menej ako ministerstvo odhadovalo pred mesiacom. Medzimesačne o 1,3 mil. ton bol zredukovaný odhad produkcie pre EÚ na 150 mil. ton, produkcie Ruska o 1,3 mil. ton na 73 mil. ton a Kazachstanu o 1 mil. ton na 13 mil. ton. Na druhej strane USDA navýšilo odhad tohtoročnej produkcie Ukrajiny o 0,2 mil. ton na 29,2 mil. ton ako aj USA o 1,6 mil. ton na 53,9 mil. ton. Svetové zásoby pšenice na konci 2019/20 sa odhadujú na 285,4 mil. ton, čo je o 1,1 mil. ton menej ako pred mesiacom.

Kukurica:

Kukurica dostala tvrdý úder po tom, čo USDA medzimesačne dokonca navýšilo svoj odhad tohtoročnej produkcie plodiny v USA a to o 0,7 mil. ton na 353,1 mil. ton. Ministerstvo totiž stanovilo tohtoročné pestovateľské výmery kukurice v USA na 90 mil. akrov, čo bola výmera výrazne nad očakávaniami analytikov. Takto vysokú výmeru USDA stanovilo i napriek tomu, že sa potvrdilo, že 11,2 mil. akrov tento rok farmári neosiali kukuricou, keď si uplatňujú si na túto výmeru poistnú schému za neosiatu plochu. Okrem toho ministerskí analytici medzimesačne navýšili aj očakávaný priemerný výnos kukurice na aker a to o 3,5 bušelov na aker (bpa) na 169,5 bpa. V kombinácii s poklesom odhadu tohtoročných exportov kukurice v USA o 2,6 mil. ton na 52,1 mil. ton tak došlo medzimesačne v krajine k navýšeniu prognózy koncoročníkových zásob 2019/20 plodiny o 4,3 mil. ton na komfortných 55,4 mil. ton.

Svetovú produkciu kukurice USDA najnovšie odhaduje na 1108,2 mil. ton, čo je o 3,1 mil. ton viac ako sa očakávalo pred mesiacom. K nárastu tohto čísla okrem prekvapivých dát z USA prispel aj medzimesačný nárast odhadu tohtoročníkovej produkcie kukurice v Ukrajine o 2,5 mil. ton na 36,5 mil. ton či nárast produkcie EÚ o 0,6 mil. ton na 64,8 mil. ton. Produkciu Brazílie a Argentíny ponechalo ministerstvo medzimesačne nezmenenú na 101 mil. ton (Brazília), resp. 50 mil. ton (Argentína). Nemenil sa ani odhad produkcie Číny (254 mil. ton.

Olejniny:

Svetová produkcia olejnín v sezóne 2019/20 má dosiahnuť 580,9 mil. ton, čo je o 5,2 mil. ton menej v porovnaní s júlovým odhadom.

Svetová produkcia sóje sa odhaduje na 341,8 mil. ton, čo je o 5,2 mil. ton menej ako pred mesiacom. Produkcia sóje v USA bola medzimesačne zredukovaná o 4,5 mil. ton na 100,2 mil. ton po tom, čo USDA najnovšie odhaduje pestovateľskú plochu sóje v krajine len na 76,7 mil. akrov, čo signalizuje medziročný pokles pestovateľských plôch v krajine o 19 %. Priemerný plošný výnos sóje ministerstvo ponechalo nezmenený na 48,5 bpa. USDA v rámci bilancie sóje pre USA medzimesačne znížilo odhad exportov komodity v sezóne 2019/20 o 2,7 mil. ton na 48,3 mil. ton, pričom koncoročníkové zásoby v USA boli znížené o 1,1 mil. ton na 20,5 mil. ton. Odhad produkcie sóje v Brazílii ostal nezmenený na 123 mil. ton, rovnako tak sa nemenil odhad produkcie Argentíny (53 mil. ton). Očakávanú produkciu sóje v EÚ USDA medzimesačne znížilo o 0,13 mil. ton na 2,65 mil. ton.

Svetové zásoby sóje na konci ročníka 2019/20 sa odhadujú na 101,7 mil. ton (pred mesiacom 104,5 mil. ton).

Svetová produkcia repky je najnovšie prognózovaná na 70,5 mil. ton, čo je o 1,3 mil. ton menej ako pred mesiacom. Produkcia EÚ ostala nezmenená na 18 mil. ton, pričom zásoby repky v EÚ na konci ročníka majú poklesnúť na 1,26 mil. ton.

Svetová produkcia slnečnice sa odhaduje na 52,6 mil. ton, čo je o 2,1 mil. ton viac v porovnaní s júlovým odhadom. USDA navýšilo odhad produkcie pre EÚ, Ukrajinu ako aj Rusko.

Na report WASDE zareagovali prudkým prepadom ceny kukurice, ktoré v priebehu niekoľkých minút poklesli o limit, čo viedlo k zastaveniu obchodovania do konca obchodného dňa. Drastický pohyb cien kukurice potlačil nadol aj ceny pšenice a rovnako tak sa poklesu neubránila ani sója.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov