logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usda

WASDE júl 2019: Ďalšia zmena pri odhade úrody kukurice v USA

Uplynulý týždeň zverejnilo Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) svoj júlový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách WASDE. V ňom v rámci bilancie plodín v USA nadviazalo na výsledky júnových reportov.

Pšenica:

Svetová produkcia pšenice v sezóne 2019/20 bola zredukovaná medzimesačne o 9,3 mil. ton na 771,5 mil. ton. Svetové zásoby na konci ročníka majú dosiahnuť 286,5 mil. ton, čo je o 7,8 mil. ton menej ako sa očakávalo pred mesiacom.

USDA znížilo odhad produkcie pšenice v EÚ medzimesačne o 2,5 mil. ton na 151,3 mil. ton, v Rusku o 3,8 mil. ton na 74,2 mil. ton, v Kanade o 1,2 mil. ton na 33,3 mil. ton, v Austrálii o 1,5 mil. ton na 21 mil. ton a na Ukrajine zredukovalo odhad o 1 mil. ton na 29 mil. ton.

Kukurica:

Svetová produkcia kukurice v ročníku 2019/20 sa najnovšie odhaduje na 1105,1 mil. ton, čo je o 6 mil. ton viac v porovnaní s júnovým odhadom ministerstva. Svetové zásoby na konci ročníka boli navýšené o 8,4 mil. ton na 298,9 mil. ton (107,1 mil. ton po odpočítaní zásob Číny).

USDA v rámci bilancie USA nadviazalo na júnový report o osevných plochách kukurice v USA ako aj stavu zásob plodiny, keď navýšilo prognózu tohtoročných osevných plôch plodiny v krajine medzimesačne o 1,9 mil. akrov na 91,7 mil. akrov. Odhadovaný výnos ponechali analytici ministerstva medzimesačne nezmenený na 166 bušelov na aker. Vďaka tomu došlo k navýšeniu odhadu tohtoročnej produkcie kukurice v USA medzimesačne o 4,7 mil. ton na 352,4 mil. ton. Koncoročníkové zásoby kukurice v USA v sezóne 2019/20 majú dosiahnuť 51,1 mil. ton, čo je o 8,6 mil. ton vyššie číslo v porovnaní s júnovým odhadom. Za nárastom bola úprava koncoročníkových zásob plodiny v stále prebiehajúcej sezóne 2018/19 (končí 31.8.2019), nakoľko júnový report o stave zásob plodiny v USA poukázal na vyššie stavy zásob kukurice ako sa pôvodne očakávalo.

Produkcia Brazílie a Argentíny v sezóne 2019/20 sa naďalej odhaduje na 101, resp. 50 mil. ton, pričom USDA ponechalo medzimesačne nezmenený aj odhad produkcie EÚ na 64,2 mil. ton. Odhad produkcie Ukrajiny bol navýšený o 1 mil. ton na 34 mil. ton.

Olejniny:

Svetová produkcia olejnín v 2019/20 má dosiahnuť 586 mil. ton, čo je o 17,7 mil. ton menej v porovnaní s júnovým odhadom ministerstva.

Svetová produkcia sóje bola medzimesačne zredukovaná o 8,4 mil. ton na 347 mil. ton, pričom koncoročníkové svetové zásoby sóje 2019/20 majú dosiahnuť 104,5 mil. ton, čo je o 8,1 mil. ton menej v porovnaní s odhadom spred mesiaca. Za poklesom odhadu stojí zredukovaná prognóza produkcie sóje v USA, pri ktorej USDA znížilo svoj odhad osevných plôch sóje v USA tejto rok o 4,6 mil. akrov na 80 mil. akrov a súčasne zredukovalo aj svoj odhad očakávaných výnosov plodiny. Produkcia sóje v USA tak má dosiahnuť 104,6 mil. ton, čo je o 6,4 mil. ton menej ako sa očakávalo pred mesiacom. Koncoročníkové zásoby sóje v USA sa prognózujú na 21,6 mil. ton, čo je o 7,8 mil. ton menej v porovnaní s júnovým odhadom. Produkciu sóje v Argentíne a Brazílii ponechalo ministerstvo medzimesačne nezmenenú na 53 mil. ton, resp. 123 mil. ton, rovnako tak nezmenená (2,78 mil. ton) ostala prognóza produkcie v EÚ.

Svetová produkcia repky bola zredukovaná medzimesačne o 3 mil. ton na 71,8 mil. ton. Produkcia repky v EÚ bola znížená o 1,4 mil. ton na 18,7 mil. ton, produkcia v Kanade sa odhaduje na 20,1 mil. ton, čo je o 1 mil. ton menej ako pred mesiacom. Svetové zásoby repky na konci ročníka 2019/20 aktuálne ministerstvo stanovilo na 6,7 mil. ton, čo je o 2,5 mil. ton menej v porovnaní s júnovým odhadom.

Miernu redukciu odhadu produkcie vo svete urobilo USDA aj pri slnečnici, ktorú aktuálne odhaduje na 50,5 mil. ton, čo je o 0,4 mil. ton menej v porovnaní s odhadom zverejneným v júnovom WASDE reporte.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov