logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

celiga-peterNominácia do súťaže NAJ agromanažér 2019: Peter Čeliga

Peter Čeliga s určitosťou patrí k tým agromanažérom, ktorí sa nechcú na poľnohospodárstve viezť (a teda z neho len profitovať), ale ktorí ho chcú viesť (teda byť jeho lídrami).

Viesť podnik v ponímaní tohto lídra znamená, že s podnikom doslova vstáva i zaspáva, premýšľa nad jeho fungovaním aj v čase, keď sa v ňom fyzicky nenachádza. S vedúcou pozíciou potom prichádza aj väčšia zodpovednosť. Práve zodpovedný prístup k práci ako aj k vedeniu podniku sú hlavnými ingredienciami úspešného manažmentu tohto muža. Jeho zodpovedný manažérsky prístup k práci badať hneď v niekoľkých rovinách: V rovine výrobného zamerania firmy, v rovine zabezpečovania stability cash flow ako aj v rovine organizácie práce ľudí a ich vzájomnej kooperácie. Napríklad podnik pod jeho vedením sa sústredí na realizáciu viacerých komodít ako v rastlinnej, tak i živočíšnej výrobe, čím diverzifikuje svoj príjem a strategicky časuje cash flow. Predseda taktiež veľa úsilia vkladá do tmelenia a organizácie celého výrobného tímu ľudí podniku. „Každé ráno sa stretneme a povieme si, čo ideme robiť. Prácu si pritom organizujeme tak, aby sme čo najviac využili synergiu vzájomnej spolupráce“, hovorí o dôležitosti každodennej komunikácie 27 – členného manažérskeho a pracovného kolektívu družstva. Prvý muž manažmentu PD Malženice si súčasne ctí hodnoty ako ľudskosť a rešpektovanie druhého a práve na týchto základoch stavia svoj úspech v oblasti umenia vedenia ľudí. Podnik si pritom ctí prácu aj bývalých zamestnancov, ktorí sú už na dôchodku, keď má popri súčasných zamestnancoch pripravený sociálny program v podobe potravinových balíčkov aj pre nich.

Celý profil predsedu PD Malženice Ing. Petra Čeligu si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 07/2019 na s. 7 – 9.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov