logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

euro2Predaj termínovaných kontraktov na ochranu pred poklesom cien

Tomáš Drotár

Situácia

Predpokladajme, že ste producentom kukurice. Je 15. máj a práve ste dokončili sejbu.

Počasie bolo neobvykle suché, čo sa odrazí aj na vyšších cenách. Avšak máte predpoveď, že toto počasie bolo len dočasné a ceny kukurice pred zberom budú klesať. Súčasná cena novembrových termínovaných kontraktov kukurice je 180 €/t a najlepšia ponuka predbežných zmlúv je 155 €/t, alebo 25 € pod novembrovými termínovanými kontraktmi. Vaše odhadované produkčné náklady sú 120 €/t. Z tohto dôvodu by ste sa mohli uzamknúť na zisku 35 €/t na predbežných zmluvách. Pred vstupom do zmluvy si ale prezriete historické ceny a záznamy základov. Prídete na to, že lokálny základ do polovice novembra sa zvyčajne hýbe okolo 15 €/t pod cenou novembrového termínovaného kontraktu.

Akcia

Pretože základ (rozdiel medzi cenou futures kukurice na burze MATIF a cenou plodiny na fyzickom trhu) je podľa historických záznamov slabý, rozhodnete sa zaistiť termínovanými kontraktmi. Predáte počet kontraktov s kukuricou rovný množstvu kukurice, ktorú chcete zaistiť. Napríklad chcete zaistiť 1000 t kukurice, tak predáte 20 termínovaných kontraktov kukurice, pretože každý kontrakt sa rovná 50 t. Predaním novembrových

termínovaných kontraktov kukurice si uzamknete predajnú cenu 180 €/t ak sa základ nebude meniť. Ak bude základ posilňovať, tak budete v každom prípade z toho profitovať. Pamätajte, že je tu aj šanca, že základ bude oslabovať.

Aj keď je tu stále riziko, tak základ je vždy viac stabilnejší a predvídateľnejší ako hotovostný trh alebo ceny termínovaných kontraktov.

Scenár klesajúcich cien (Tabuľka 1)

V prípade, že ceny klesajú ale základ sa nemení, tak ste chránený pred poklesom cien a dostanete 155 €/t (cena termínovaného kontraktu 180 – základ 25). Ak ceny klesnú a základ bude posilňovať, tak dostanete viac ako ste očakávali za vašu kukuricu. V novembri najlepšou ponukou za kukuricu vo vašej oblasti je 135 €/t. Našťastie ste boli zaistený termínovaným kontraktom a aktuálna novembrová cena termínovaného kontraktu je 150 €/t. Ak pri kompenzácii pozície kúpite späť rovnaké množstvo termínovaných kontraktov aké ste predali, tak zistíte, že ste v zisku 30 €/t. (180 – 150). Váš zisk na termínovanom kontrakte zvýši vašu netto predajnú cenu. Ako uvidíte v nasledujúcej tabuľke, netto predajná cena je o 10 € väčšia ako ponuka predbežnej májovej zmluvy. Tento cenový rozdiel odráža zmenu základu, ktorý posilnil o 10 € v období od mája do novembra.

Tabuľka 1 

Hotovostný obchod

Termínovaný kontrakt

Základ

Máj

Predaj novembrových termínovaných kontraktov 180 €/t

155

180

-25

November

Predaj fyzickej kukurice 135 €/t

Nákup novembrových termínovaných kontraktov 150 €/t

135

150

-15

Rozdiel

20 Strata

30 Zisk

 

netto predajná cena = hotovostná cena za fyzickú kukuricu + zisk termínovaných kontraktov

= 135 + 30 = 165 €/t*

Tomáš Drotár,

Saatbau Preisgut

Celú analýzu vrátane výsledkov dopadu ďalších scenárov vývoja ceny v priebehu trvania burzového zaistenia na finálnu realizačnú cenu plodiny si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 05/2019 na s. 12-13.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov