logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

porPór – zelenina pre zimné prežitie hraboša poľného

Ján Piešťanský

Pór je jednou z mála zelenín, ktorá sa ponecháva na hriadkach

i počas zimných mesiacov, pretože sa pestuje aj v zimnej forme. Hoci ho zaraďujeme medzi cibuľovú zeleninu charakterom umiestnenia konzumnej, podzemnej vybielenej časti je ho možné prirovnať ku koreňovej zelenine a to mrkve a petržlenu. Práve tieto sú najviac napádané hlodavcami žijúcimi v pôde a to hrabošom poľným. Mrkvovité zeleniny, hoci ich hraboš najviac obľubuje, sa na zimu z pôdy vyberajú, ale pór na hriadke zostáva.

Čiastočný požer zeleniny

Pozorovaním konzumného správania sa hraboša sme zistili, že pór nepožerie tak, aby ho vťahoval do nory až po úplné spotrebovanie, ale iba čiastočné, po základňu listov. Nie je to preto, že listy sú mu chuťovo menej atraktívne. Dôvod je úplne iný. Skonzumovaním celej rastliny by v pôde zostala otvorená nora, do ktorej by prúdil studený vzduch alebo rýchlejšie natekala voda. Keďže hraboš patrí medzi jedince citlivé na hypoglykemický šok ako i to, že pri podchladení rýchlo hynie, tak v kolónii jedince sa mu bránia tým, že sú v kope a vzájomne sa zahrievajú; preto zvyšok nepožratej rastliny mu slúži za účelom upchávania východu nory.

Uvedenými pozorovaniami sme sa zamerali na škodlivosť hraboša poľného spojenú s jeho zimným prežitím. Na druhej strane môžeme konštatovať i to, že na parcely s pórom sa dostáva i úžitková poľovná zver – zajac poľný, ktorý môže páchať škody obžieraním hornej časti listov. To nie je také nebezpečné, pretože pór ako dvojročná rastlina v takomto prípade veľmi dobre regeneruje, čo pri požraní podzemnej časti rastliny hrabošom je nemožné.

Škody na tretine produkcie

Zisťovanie rozsahu škôd sme vykonávali ku koncu mesiaca február 2019. Na pokusnej parcele bolo koncom leta vysadených 78 jedincov zimného póru odrody Gigante de Inverno 2, z ktorého 28 kusov skonzumoval hraboš. Rozsah škôd v percentuálnom vyjadrení predstavoval hodnotu 36 %. Podľa odobratej reprezentačnej vzorky pórov o priemere asi 3 cm jeden trhovo upravený jedinec dosahoval hmotnosť 227 g. Za zimné obdobie zo zeleninovej hmoty hraboš požral 6,4 kg. Vo finančnom vyjadrení škoda na pokusnej hriadke na základe zistenia priemernej predajnej ceny póru v obchodnej sieti, ktorá bola 1,70 € vznikla škoda 10,88 €, čo sme zaokrúhlili na finančnú stratu 11,00 €. V maloparcelových pokusoch ide o relatívne nízku sumu, no pri pestovaní „vo veľkom“ 36 % - né straty už dajú poriadne zabrať celkovej rentabilite pestovania tejto plodiny.

Ján Piešťanský,

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov