logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

novinyKanada: Platba za dáta z farmy

Miroslav ZáhradnÍk

Kanadská softvérová platforma avizuje novú éru, v ktorej budú napríklad mliekovým farmám poskytnuté platby za údaje, ktoré teraz zdieľajú zadarmo.
S potupným zavádzaním princípov presného poľnohospodárstva a automatizovaných poľnohospodárskych systémov generujú poľnohospodári stále väčšie množstvo údajov, ktoré sú veľmi cenné pre podnikateľské subjekty a vlády. Stále viac chovov hospodárskych zvierat prevádzkuje automatizované systémy environmentálnej kontroly. Stále častejšie je aj nasadenie zariadení pre precízne kŕmenie s Internet of Things (IoT) senzormi pripojenými k internetu a rastie aj počet robotických dojární.

Veľké množstvo poľnohospodárskych údajov sa v súčasnosti nezdieľa
Okrem údajov súvisiacich s internetom majú chovatelia ošípaných, hydiny a mliekového dobytka aj veľké množstvo údajov, ktoré v súčasnosti nie sú zdieľané a mohli by sa zdieľať a speňažiť. Zahŕňa to oblasť genetiky hospodárskych zvierat, čistiace zariadenia, krmivá a probiotiká, ktoré sa používajú na farmách, ako hmotnostné prírastky zvierat, informácie o ochoreniach a mnohé iné. „Doteraz poľnohospodári nemali žiadnu kontrolu nad tým ako rôzne spoločnosti využívajú údaje z fariem, a navyše bezodplatne,“ vysvetlil Joel Sotomayor.
Platforma Blockchain pre poľnohospodárske údaje
Joel Sotomayor je spoluzakladateľom blockchainovej softvérovej platformy mPowered, ktorá bola nedávno spustená v kanadskom meste Guelph. Systém umožňuje poľnohospodárom ľahkú kontrolu nad prístupom k svojim údajom a speňaženiu za ich zdieľanie. Blockchainový aspekt platformy pritom zabezpečuje kryptograficky bezpečné a transparentné zdieľanie dát. Platforma bude v princípe dostupná pre kohokoľvek s prístupom k akejkoľvek internetovej technológii generujúcej osobné údaje, ktoré by podnikateľské subjekty alebo vlády mohli chcieť, vrátane údajov z webových vyhľadávaní a údajov GPS zo smartfónov a automobilov.

Dátový trezor pre každého producenta

Každý užívateľ bude mať „mPowered dátový trezor“, do ktorého môžu pridávať a ukladať údaje. Jednotliví užívatelia budú následne oslovovaní spoločnosťami, ktoré budú mať záujem o niektoré dáta alebo celé súbory údajov. Poľnohospodár môže vidieť aké podobné súbory údajov boli nedávno predané (podobne ako webové stránky týkajúce sa vozidiel alebo nehnuteľností) a môže sa rozhodnúť predať svoje dáta za ponúkanú alebo vyjednanú cenu. Poľnohospodári nebudú mať žiadne náklady na používanie tohto systému, Iba spoločnosti, ktoré nakupujú údaje zaplatia prevádzkovateľovi platformy príslušné percento. Na otázku, ako systém zvládne situáciu, keď farmár poskytne nekonzistentné alebo neúplné dáta o tom, koľko krmiva reálne nakupuje, o hmotnostnom prírastku zvierat, ktorý dosahuje, o type čistiacich prostriedkov, ktoré používa a tak ďalej, reaguje prevádzkovateľ platformy zavedením dvojstupňovej podmienenosti. Aplikovaný mPowered algoritmus deteguje a označí prípadné anomálie. Prispievatelia údajov budú taktiež ostatnými hodnotení podľa kvality ich údajov.

Automaticky zozbierané poľnohospodárske údaje
Čo s údajmi, ktoré sú už využívané dodávateľmi precíznej poľnohospodárskej techniky pre RV, alebo s podnikmi, ktoré nainštalovali robotické dojárne? Ako budú poľnohospodári platení za údaje, ku ktorým majú tieto spoločnosti prístup bezplatne? Joel Sotomayor v tejto súvislosti predpokladá, že s využívaním platformy začnú poľnohospodári postupne vystupovať ako skupina, ktorá v istom momente oznámi spoločnostiam, že údaje opúšťajúce ich farmy 24 hodín denne už nie sú zadarmo, čo vytvorí účinný tlak nie len na aktuálnych dodávateľov techniky, ale aj konkurenciu, ktorá taktiež usiluje o miesto na trhu.

Príchod dátovej demokracie
Požiadavky poľnohospodárov a tlak konkurencie už čoskoro spôsobí, že spoločnosti už nebudú mať žiadnu legálnu možnosť za dáta neplatiť. „Významné zmeny v predmetných zákonoch sa uskutočňujú v takmer každej krajine. Údaje, ktoré generujete na svojej farme, sú vaše a zákony vám zaručia právo na ich zdieľanie alebo nezdieľanie, vrátane finančnej odplaty. Myslím si, že poľnohospodári vyrábajú dva produkty, komodity ako napríklad sójové bôby, či hospodárske zvieratá a údaje“ uzatvára v tejto veci Joel Sotomayor.

Zo zdrojov dairyglobal preložil a upravil:

Miroslav ZáhradnÍk, NPPC-VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov