logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

mlieko1Medzinárodný deň mlieka: Pijeme ho menej ako pred 20 rokmi, hoci na jeho kúpu nám stačí odpracovať kratší čas.

Eva Sadovská

21. mája 2019 slávime Medzinárodný deň mlieka.

Ceny mlieka a výrobkov z neho sa počas uplynulých dvoch rokov vyšvihli nahor v dôsledku mliečnej či maslovej krízy. Podľa najaktuálnejších štatistík ale dnes zaplatíme za jeden liter trvanlivého polotučného mlieka 0,69 EUR, čo je rovnako ako vlani. Na nákup jedného litra mlieka tak musíme v priemere odpracovať 7 minút a to je menej ako pred 20 rokmi. Napriek tomu ho pijeme menej ako voľakedy a zároveň aj menej, ako by sme podľa odborníkov mali. Slovensko je zároveň väčším dovozcom ako vývozcom mliečnych výrobkov a syrov. V rámci EÚ sa naša krajina na celkovej produkcii kravského mlieka podieľa iba necelým jedným percentom.

Podľa najaktuálnejších štatistík ŠÚ SR sa jeden liter trvanlivého polotučného mlieka predával na pultoch v našich obchodoch za 0,69 EUR, čo je rovnako ako pred rokom. Aj ceny ostatných typov mlieka či mliečnych výrobkov sú porovnateľné ako pred rokom, niektoré zaznamenali mierny nárast, v prípade iných bol evidovaný zase pokles ceny. O cenových výkyvoch či prudkom zdražovaní z rokov 2017 a 2018 pod vplyvom mliečnej či maslovej krízy tak už nemôže byť ani reč.

Na nákup mlieka či výrobkov z neho nám dnes stačí odpracovať v priemere kratší čas ako pred 20 rokmi. Tak napríklad, kým v roku 1998 sme na nákup jedného litra polotučného mlieka museli odpracovať v priemere 12 a pol minúty, v roku 2018 to bolo len 7 minút. Podobne to vychádza aj v prípade plnotučného mlieka, syrov či masla, resp. vo všetkých prípadoch je podiel zo mzdy potrebný na ich nákup nižší ako dve dekády dozadu.

Hoci spotreba mlieka a mliečnych výrobkov je vyššia ako pred 20 rokmi, za odporúčanou hodnotou ešte stále zaostávame. V roku 2017 predstavovala ročná spotreba mlieka a mliečnych výrobkov spolu v prepočte na 1 obyvateľa 174,6 kg. Oproti roku 1997 tak bola vyššia o necelých 8 %. Odborníkmi odporúčanú úroveň ale nedosiahla, nakoľko z nej tvorila necelých 80 %. Pričom klesajúci trend je na Slovensku zaznamenaný predovšetkým v spotrebe konzumného mlieka. V roku 2017 vypil priemerný Slovák (45,0 litrov), t. j. o cca – 40 % menej mlieka ako v roku 1997 (73,6 litrov). Priemerný Slovák tak vypil iba polovicu z toho, čo by mal. Naopak, v prípade syrov a tvarohov je zaznamenaný za uplynulé dve dekády neprehliadnuteľný nárast ich spotreby (z 8,3 kg na 13,5 kg) a odborníkmi odporúčanú hodnotu tak naopak dokonca prekračujeme.

Dovoz mliečnych výrobkov a syrov výrazne prevyšuje ich vývoz. Pričom takýto trend je evidovaný od roku 2009 a pravdupovediac ani v jednom roku odvtedy tomu nebolo inak. Kým v roku 2017 sa na Slovensko doviezli zo zahraničia mliečne výrobky a syry v objeme 373 mil. EUR, vývoz bol evidovaný v objeme 271 mil. EUR. Inak povedané v roku 2017 tvoril vývoz mliečnych výrobkov a syrov z ich dovozu približne tri štvrtiny.

V roku 2017 vyprodukovali farmy či družstvá v rámci celej EÚ28 približne 170,1 mil. ton mlieka. Jedná sa prevažne o kravské mlieko, ktoré predstavovalo 155 mil. ton. Najväčšími producentmi kravského mlieka sú Nemci s pätinovým podielom v rámci EÚ. Za nimi nasledujú Francúzi s podielom 15,9 % a prvú päticu top producentov kravského mlieka v únii uzatvárajú Veľká Británia, Holandsko a Poľsko s trhovými podielmi 8 – 10 %. Slovensko s ročnou produkciou kravského mlieka na úrovni 911 tis. ton tvorí z celkovej európskej produkcie iba necelé jedno percento.

5 faktov o mlieku a výrobkov z neho:

- Na nákup jedného litra mlieka v súčasnosti odpracujeme kratší čas ako pred 20 rokmi

- Pijeme menej mlieka, ale za to konzumujeme viac syrov ako pred 20 rokmi

- V posledných rokoch sme väčšími dovozcami ako vývozcami mliečnych výrobkov a syrov

- Produkcia kravského mlieka na Slovensku tvorí z produkcie EÚ necelé jedno percento

Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva

grafika-mlieko

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov